Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Μια ακόμη πιστοποιημένη παιδική χαρά στη Δημοτική ενοτητα της Πεύκης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΝΤΟΥ,
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
στον Δήμο 
Λυκόβρυσης Πεύκης 

Μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ελέγχου, συντήρησης και σωστής λειτουργίας των παιδικών χαρών
πιστοποιήθηκε και παραδοθηκε στους δημότες μια ακόμη παιδική χαρά στη Δημοτική
ενοτητα της Πεύκης.
Με την σχετική απόφαση (Αρ. απόφασης 1724/2-12-15) του Δημάρχου Λυκόβρυσης
Πεύκης κ. Μαυρίδη Αναστάσιου, η παιδική χαρά που βρίσκεται επί των οδών
 Ιωαννίνων, Κωσταντινουπόλεως και Πόντου απέκτησε σήμα καταλληλότητας και
μπορεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία καθώς ?χουν τοποθετηθεί νέα πιστοποιημένα
όργανα και τα απαραίτητα δάπεδα σφαλείας. 
Όπως έχει δηλώσει και παλιότερα ο κ. Μαυρίδης η διασφάλιση και πιστοποίηση της
ασφαλούς λειτουργίας των Παιδικών Χαρών είναι απόλυτη προτεραιότητα του από την
πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να
γίνει καμία έκπτωση στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των παιδιών.
 
—