Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

16 Φωτοτυπικά Μηχανήματα στα σχολεία του Δήμου Ηλιούπολης μέσω leasing

ΝΕΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΩ LEASING

 

Στην αγορά 16 νέων φωτοτυπικών μηχανημάτων μέσω leasing προχώρησαν οι
δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηλιούπολης

Τα νέα μηχανήματα
τοποθετήθηκαν ήδη σε σχολεία της πόλης , 10 σε δημοτικά και 6 σε γυμνάσια και
λύκεια, αντικαθιστώντας παλαιά φωτοτυπικά μηχανήματα η συντήρηση των οποίων
είχε ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Το μηνιαίο
μίσθωμα ορίστηκε στα 50 ευρώ για 36 μήνες και είναι ιδιαίτερα οικονομικό και
επωφελές για το Δήμο. Στους επόμενους μήνες θα συνεχίσουμε με την αγορά και
νέων μηχανημάτων ώστε σύντομα το σύνολο των σχολείων της πόλης μας να διαθέτουν
νέα φωτοτυπικά μηχανήματα.