Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ: Σε ιδιώτες η φύλαξη

Ιδιωτική εταιρεία security θα προσλάβει ο Δήμος Γαλατσίου για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Άλσους Βέικου. Αυτό εισηγήθηκε η διοίκηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίαση του Σώματος, με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου να αντιδρά και να δηλώνει πως θα στηρίξει τη θέση του αυτή με «οποιαδήποτε μορφή κινητοποίησης αποφασίσει».
Οι φύλακες του Άλσους προφανώς δεν επαρκούν και η Δημοτική Αστυνομία Γαλατσίου (η οποία αριθμεί 18 άτομα προσωπικό) αδυνατεί να φυλάξει και να εποπτεύσει τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου. Μάλιστα το εισηγητικό του θέματος φαίνεται να έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση της Δημοτικής μας Αστυνομίας, αν και το ίδιο φέρει την επισήμανση «Γραφείο Δημάρχου». Ας δούμε τι αναφέρει:
Η ανάγκη για την ανάθεση εργασιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Άλσους Βέικου σε ιδιωτική εταιρεία υπηρεσιών φύλαξης (security) προέκυψε από την πρόσφατη αναφορά (αρ. πρωτ. 19726/12-6-2012)  του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι στο Άλσος Βέικου έχουν κλαπεί 1.600 μέτρα περίπου καλώδια που βρίσκονται πέριξ των παιδικών χαρών και κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου εντός του Άλσους, με αποτέλεσμα τη συσκότιση του μεγαλύτερου μέρους του. Επίσης, έχει κλαπεί και η μηχανή της χειροκίνητης μπετονιέρας η οποία βρισκόταν εντός του Άλσους. 
Αρμόδια για την προστασία της δημοτικής περιουσίας – συνεχίζει το εισητικό – είναι, σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008, η Δημοτική Αστυνομία. «Σύμφωνα δε με την πράξη 169/2011 του ΕΛ. ΣΥΝ. (Τμήμα 7) η αρμοδιότητα φύλαξης των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομιας αφού δεν αφορά ιδιόχρηστα δημοτικά πράγματα.» (Σε αυτό θα επανέλθουμε παρακάτω.)
Και από εδώ και κάτω, το εισηγητικό αναλύει τους λόγους για τους οποίους η Δημοτική Αστυνομία αδυνατεί να φυλάξει, να προστατεύσει ή και να εποπτεύσει τις εγκαταστάσεις του Άλσους – αν και εφόσον δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, αυτό και μόνο ως επιχείρημα θεωρούμε ότι θα ήταν αρκετό. Λέει, λοιπόν, το εισηγητικό:
«Ειδικότερα, η διάθεση σε καθημερινή βάση τουλάχιστον δύο ατόμων (σ.σ. δύο δημοτικών αστυνομικών) προσκρούει στον ανεπαρκή αριθμό των απασχολούμενων στο Δήμο μας δημοτικών αστυνομικών διότι θα σήμαινε τον σημαντικό περιορισμό στην επάνδρωση αλλά και τη συχνότητα των ελεγκτικών κλιμακίων δεδομένων των αυξημένων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων που ασκούνται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (…)
»Επιπρόσθετα προβλήματα:
– Η παρεχόμενη βενζίνη δεν επαρκεί για την ορθή εκτέλεση των εποχούμενων περιπολιών.
– Το περιπολικό παρουσιάζει συνεχώς βλάβες και είναι συχνά εκτός υπηρεσίας λόγω παλαιότητας.
– Συνεχώς αυξάνονται οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας (π.χ. κάπνισμα, κατοικίδια ζώα).
– Αυξημένες καταλήψεις δημόσιων χώρων λόγω εργασιών ανακαινίσεων.
– Αυξημένοι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
»Επίσης, σε περίπτωση 24ωρης βάρδιας:
– Μετά τη νυκτερινή βάρδια ακολουθεί αδιάθετο, ρεπό και σε συνδυασμό με τακτικές και έκτακες άδειες του προσωπικού θα υπάρξει αδυναμία κάλυψης.
– Κίνδυνος για το προσωπικό λόγω ελλείψεως υλικοτεχνικού εξοπλισμού (μέσα επικοινωνίας και αυτοπροστασίας).
– Η νυχτερινή βάρδια αποτελείται κατ’ ελάχιστον από πέντε άτομα.
– Σε περίπτωση ανάληψης υπάρχει δέσμευση και δεν μπορούμε στη συνέχεια να ισχυριστούμε αδυναμία κάλυψης της απαίτησης.
»Επιπροσθέτως, εάν δεσμευτεί προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας σε επιπλέον καθήκοντα, δεν θα είναι δυνατή η ανταπόκριση στα αιτήματα των προϊστάμενων αρχών (υπουργεία, υπηρεσίες κλπ.).»

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΣΗ
Ανατρέχοντας στο Ν.3731/2008, που αφορά στη Δημοτική Αστυνομία, διαπιστώνουμε πως ρητώς αναφέρονται στις αρμοδιότητές της τα εξής:
«Άρθρο 1, παρ. 1. περίπτωση 2: Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.»
«Άρθρο 1, παρ. 1. περίπτωση 26: Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.»
«Άρθρο 1, παρ. 3 (β): Εφόσον η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόμων, ασκούνται υποχρεωτικά οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1-8 (σ.σ. άρα και η 2), 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22 και 24-28 (σ.σ. άρα και η 26) της παραγράφου 1 του παρόντος.»
Επίσης, η Πράξη 169/2011 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα 7), ως προς τα «κοινόχρηστα δημοτικά πράγματα» και τα «ιδιόχρηστα δημοτικά πράγματα» αναφέρει τα εξής:
«Εκ των ανωτέρω διατάξεων σαφώς συνάγεται ότι ο νομοθέτης, έχων ακριβώς υπόψιν του τη διάκριση της δημοτικής κτήσης σε κοινόχρηστα δημοτικά πράγματα και σε ιδιόχρηστα, ανέθεσε στη Δημοτική Αστυνομία ως προς τους κοινόχρηστους χώρους τον έλεγχο της καθαριότητας και την τήρηση των όρων για την ορθή χρήση τους. Ως προς δε τα ιδιόχρηστα πράγματα (δημοτικές εγκαταστάσεις και δημοτική περιουσία) της ανέθεσε τη φύλαξη, προστασία και ασφάλειά τους. Συνεπώς, η Δημοτική Αστυνομία είναι υπεύθυνη για την προστασία και ασφάλεια μόνο των δημοτικών εγκαταστάσεων (ιδιόχρηστων δημοτικών πραγμάτων) ενώ υπεύθυνη για την ασφάλεια και προστασία των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων παραμένει η Ελληνική Αστυνομία.»
Και συνεχίζει: «Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω σε συνδυασμό με την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 21 παρ. 11 του ν. 3731/2008 συνάγεται ότι σε περιπτώσεις εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος σε κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να ανατίθεται η φύλαξη και η ασφάλεια των χώρων αυτών σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης.»
Άρα, και σύμφωνα με την περιβόητη Πράξη 169/2011 του ΕΛ. ΣΥΝ. η Δημοτική Αστυνομία παραμένει υπεύθυνη για τη φύλαξη και ασφάλεια των δημοτικών εγκαταστάσεων, όπως για παράδειγμα είναι το Άλσος Βέικου με τις εγκαταστάσεις του, και πως «σε περιπτώσεις εκδηλώσεων» – έτσι ακριβώς το αναφέρει – ο Δήμος μπορεί να αναθέτει την φύλαξη των χώρων αυτών σε εταιρεία security. Εάν θέλει ο Δήμος, μπορεί.
Το να αντικρούσει κανείς τα επιχειρήματα που προβάλλει η Δημοτική Αστυνομία για να αιτιολογήσει την αδυναμία της να φυλάξει το Άλσος Βέικου, είναι κάτι παραπάνω από εύκολο. Για παράδειγμα, πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου; Ποιές είναι οι ενέργειές της στο θέμα των αδέσποτων ζώων; Έχει γίνει καταγραφή, περίθαλψη και στείρωσή τους, όπως ο νόμος ορίζει; 
Για να μην πιάσουμε το ακράδαντο επιχείρημα της «παρεχόμενης βενζίνης». Δηλαδή συμφέρει περισσότερο να προσλάβεις ιδιωτικούς φύλακες από το να αυξήσεις το κονδύλι της «παρεχόμενης βενζίνης»; Εκτός κι αν το Άλσος Βέικου έχει την έκταση του Central Park της Νέας Υόρκης…
Εφόσον, όπως υποστηρίζει η Δημοτική Αστυνομία, η φύλαξη του Άλσους Βέικου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, θα αρκούσε αυτό και μόνο ως επιχείρημα και τέλος. Προφανώς, όμως, η αλήθεια δεν βρίσκεται εκεί.
Και για όσους σπεύσουν να μας ψέξουν για τα όσα γράφουμε ή ίσως και να μας συγχαρούν, εξηγούμαστε: Δεν είμαστε αναφανδόν υπέρ ή κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, παρότι ανήκουμε σε αυτήν και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τη μάχη που δίνει σήμερα για να κρατηθεί στη ζωή μέσα στη σκληρή και ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία. 
Είναι και αυτή (η ιδιωτική πρωτοβουλία) ένα νόμισμα με δύο όψεις. Είναι αναμφισβήτητα ο τομέας που φέρνει επενδύσεις και ανάπτυξη σε αυτή την κρατικοδίαιτη χώρα κι αυτό είναι κάτι που ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει. Ωστόσο είναι κρίμα όταν έχεις τη δική σου υποδομή, να πληρώνεις για να σου παράσχει κάποιος άλλος τη δική του. Είναι κρίμα – αλλά και άξιον απορίας και προβληματισμού – να οδηγείσαι στην έσχατη εναλλακτική λύση, στην παροχή υπηρεσιών από τρίτους, όταν δεν έχεις εξαντλήσει όλες τις δικές σου επιλογές. Και ο Δήμος Γαλατσίου δεν έχει εξαντλήσει τις επιλογές του.
ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Στην πολιτική διάσταση του θέματος επικεντρώθηκαν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καθώς κοινός τους τόπος ήταν ότι με αυτή του την απόφαση ο Δήμος Γαλατσίου ανοίγει την κερκόπορτα, όπως ειπώθηκε, για την ιδιωτικοποίηση και άλλων υπηρεσιών του Δήμου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Νίκος Μαγκανάρης του «21ου Αιώνα» υποστήριξε: 
«Είναι μείζον πολιτικό ζήτημα για εμάς γιατί η παραχώρηση αρμοδιοτήτων που μέχρι τώρα είχαν οι Δήμοι, μονομερώς σε ιδιωτικές εταιρείες, θεωρούμε ότι ανοίγει την κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης και άλλων στη συνέχεια υπηρεσιών του Δήμου. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, που αν την πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς δεν θα συναινέσουμε. Εμείς έχουμε να προτείνουμε να αξιοποιήσετε το προσωπικό σας, να εξασφαλίσετε τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει η Δημοτική Αστυνομία, εργαζόμενη κάποιες ώρες, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της, χωρίς να επιβαρύνουμε τον Δήμο. Διότι, από αυτά που είπε ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σπηλιόπουλος, αν το επτάμηνο είναι 35.000 ευρώ, άρα το χρόνο είναι  περίπου 60.000 ευρώ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι και επ’ωφελεία του Δήμου. Εμείς καταψηφίζουμε.»
Δυσαρεστημένος που τα γεγονότα δικαιώνουν τις θέσεις της παράταξής του δήλωσε ο κ. Γρηγόρης Χαραλαμπίδης της Λαϊκής Συσπείρωσης, λέγοντας πως το θέμα αυτό δεν είναι καινούργιο καθώς έχει ήδη ξεκινήσει με άλλες υπηρεσίες, όπως π.χ. την καθαριότητα. Αφήνοντας κατά μέρος το πρακτικό κομμάτι του θέματος (πώς θα δίνονται οι αποζημιώσεις σε περίπτωση κλοπής κλπ.), ανέδειξε κι εκείνος την πολιτική πλευρά του ζητήματος. 
«Ξέρετε τις θέσεις μας για τη Δημοτική Αστυνομία και κύρια για την προοπτική της, για τί την ετοιμάζουν. Μη μου πείτε ότι όλα αυτά δεν σας προϊδεάζουν ότι σιγά – σιγά πάμε στη λύση σωτήρα – ιδιώτης. Ο “Καλλικράτης” εκεί σπρώχνει: όλα στους ιδιώτες. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι’αυτό κι έπρεπε ο Δήμος να είχε φροντίσει εδώ και δύο χρόνια, όλο αυτό το διάστημα που γίνεται η λεηλασία του συγκεκριμένου χώρου, να είχε δώσει μια λύση. Να είχε απαιτήσει από την πολιτεία για  μόνιμο προσωπικό. Οι Δήμοι που πίεσαν, που πάλεψαν, που αγωνίστηκαν, είχαν αποτελέσματα. Οι διοικήσεις, όμως, σε όλη την Ελλάδα που ήταν yes men απέναντι στην κεντρική εξουσία δεν πέτυχαν τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι εμφανές ότι καταψηφίζουμε.»
Αστείους χαρακτήρισε τους λόγους που επικαλείται η διοίκηση (βενζίνη, χαλασμένο περιπολικό κλπ.) για την πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας security ο κ. Άρης Παπαδοκωστόπουλος του «Άλλου Δρόμου», ο οποίος υπογράμμισε πως ακόμα και η ιδιωτική εταιρεία δεν λύνει το πρόβλημα των κλοπών αφού το περιορισμένο ωράριο καθιστά έως και αδύνατο τον προσδιορισμό του χρόνου μιας κλοπής ώστε να απαιτηθεί αποζημίωση. 
Και συνέχισε: «Είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου γιατί αυτή η απόφαση είναι προπομπός κι άλλων αντίστοιχων, όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, οι παιδικοί σταθμοί κλπ. Η πολιτική της δημοτικής αρχής όμως φαίνεται πως κινείται στο ίδιο πλαίσιο καθώς έχουμε κι άλλα παραδείγματα, όπως την εκχώρηση σε ιδιώτες του χώρου του Άλσους για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Κύριοι της διοίκησης, ο Δήμος και η περιουσία του δεν είναι εταιρεία real estate που την κληρονομήσατε από τον πατέρα σας! Θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να εγκαταλείψει αυτή την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και εκχωρήσεων. Πρέπει να παλέψει και να απαιτήσει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες του  και για να προσφέρει υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται οι πολίτες. Αντ’ αυτού η διοίκηση Τσίρου επιλέγει να δίνει ένα σωρό χρήματα σε ιδιώτες, τη στιγμή που δεν υπάρχουν χρήματα για υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης, τις οποίες έχουν τόσο ανάγκη οι πολίτες. Καταψηφίζουμε.»
ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ανακοίνωση εξέδοσε το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Γαλατσίου σχετικά με την απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει στην πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας security για το Άλσος Βέικου.
«Παρά τη δέσμευση του Δημάρχου προς το Σωματείο μας ότι δεν θα γίνει καμία ιδωτικοποίηση σε υπηρεσίες του Δήμου Γαλατσίου και των ΝΠΔΔ, διαπιστώνουμε με λύπη ότι τον τελευταίο καιρό προχωράει και στο Δήμο μας, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, το γενικευμένο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων στους ΟΤΑ. Η συντήρηση των οχημάτων του Δήμου, οι υπηρεσίες πρασίνου – πότισμα κλπ. και οι υπηρεσίες φύλαξης του Άλσους Βέικου έχουν ήδη εκχωρηθεί σε ιδιώτες.
»Το Σωματείο μας είναι αντίθετο σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης και καλούμε τη Διοίκηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να καλύψει οποιαδήποτε κενή θέση με μόνιμο προσωπικό! Σε αντίθεση περίπτωση θα στηρίξουμε δυναμικά το δικαίωμα στην εργασία μας με οποιαδήποτε μορφή κινητοποίησης αποφασίσουμε.»
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ