Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Κοινωφελής Εργασία: Ξεκινούν οι αιτήσεις και για τις 167 θέσεις στο Δήμο Γαλατσίου

Οι αιτήσεις για το πολυαναμενόμενο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας θα ξεκινήσουν σε 15 περίπου ημέρες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γ. Βρούτσης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, εξηγώντας πως αφορά 36.500 θέσεις 8μηνης απασχόλησης και καλύπτει δεκάδες ειδικότητες. Οι ωφελούμενοι καλούνται κατόπιν της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.

Με την τελευταία τροποποίηση προβλέπεται υποχρεωτική κατάρτιση 150 ωρών για τους ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους από 55 ετών και πάνω είναι προαιρετική. Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων -που πάντως περιμένουν εδώ και μήνες την έναρξη των αιτήσεων – ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού. Με βάση τον σημερινό κατώτατο μισθό, όπως ισχύει μετά τη μείωση των εισφορών από 1ης Ιουνίου, το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 22 ευρώ ημερησίως και όχι σε περισσότερα από 550 ευρώ μηνιαίως.
Για τον Δήμο Γαλατσίου προβλέπονται συνολικά 167 θέσεις και αναλυτικά έχουν ως εξής:
• ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ.ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1
• ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓ.    1
• ΥΕ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓ.  1
• ΥΕ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓ.    2
• ΥΕ ΒΟΗΘ. ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ     4
• ΥΕ ΒΟΗΘ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  47
• ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ   1
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ     9
• ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
• ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ /ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ    6
• ΔΕ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ     21
• ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ    1
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ      3
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  1
• ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ  1
• ΔΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ          1
• ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓ.   2
• ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ    1
• ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   2
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ        4
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                4
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ           2
• ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ     1
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ    3
• ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ    2
• ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ  2
• ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ    1
• ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  4
• ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ   1
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. TΟΠ.ΑΥΤΟΔ.    2
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     2
• ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ         2
• ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     1
• ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ     2
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ       1
• ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  2
• ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ   1
• ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ    1
• ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ        1
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    1
• ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ                                                                  1
• ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
• ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
• ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
• ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1
• ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
• ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
• ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2