Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Θάνος Κωτσόπουλος», στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου, με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την άσκηση αγωγής και άσκηση ασφαλιστικών μέτρων κατά των ENERGA και HELLAS POWER.
2. Διαβίβαση πρακτικού Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ονοματοθεσίας.
3. Κατανομή 2ης Δόσης έτους 2020 συνολικού ποσού 96.904,43 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου.
4. Παράταση της υπ’ αριθ. 18072/27.07.2018 σύμβασης προμήθειας ετοίμων γευμάτων (catering) για τις ανάγκες σίτισης των απόρων κατοίκων του Δήμου μας – Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής.
5. Παράταση της υπ’ αριθ. 19205/13.08.2018 σύμβασης προμήθειας ειδών διατροφής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής.
6. Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού
7. Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).
8. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 11304/05-06-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.
9. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 281/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Έγκριση της Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γαλατσίου».
11. Έγκριση θέσεων τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης ρούχων.
12. Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ (ΑΠΟ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ ΑΥΧΕΝΑ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
13. Ορισμός Εκπροσώπων για τη διενέργεια Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ», αναδόχου Κ/Ξ TKS –ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΑΥΙΔ ΧΑΡΙΛΑΟΣ», συνολικής δαπάνης εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 133.748,97 €.
14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στην περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου».
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαριλάου Τρικούπη – Δρυόπιδος)»
16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου»
17. Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου».
18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου»
19. Εγκατάσταση μετρητή φυσικού αερίου ακινήτου σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο.
20. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018
21. Αίτηση της κ. Μ. Κ. του Ν. για μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού της επιχείρησής της
22. Αίτηση του κ. Χ. Γ. του Ι. για απαλλαγή του «Αθλητικού Συλλόγου Παραδοσιακού Καράτε» από Δημοτικά Τέλη.
23. Αίτηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για απαλλαγή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών από Δημοτικά Τέλη.
24. Αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού για απαλλαγή των επιχειρήσεων από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο.
25. Αίτημα – πρόταση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για των επιχειρήσεων εστίασης.