Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Γαλατσίου: Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δημαρχείο, 10 & 15/7