Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

4o Jazz Φεστιβάλ στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

4o Jazz Φεστιβάλ στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Ο ∆ήµος Ιλίου διοργανώνει για 4η χρονιά ένα από τα σηµαντικότερα jazz φεστιβάλ στην Ελλάδα, που αποτελεί σηµείο αναφοράς για επισκέπτες
από όλη την Αττική.

Το 4ο jazz στο Πάρκο θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 4
Σεπτεµβρίου 2015, στο θέατρο του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης» και εντάσσεται στο πλούσιο πρόγραµµα του Πολιτιστικού
Σεπτέµβρη του ∆ήµου. ∆εκαεπτά αξιόλογοι σολίστες, µε την καλλιτεχνική διεύθυνση
του Γιώργου Τρανταλίδη, θα παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό τρίωρο πρόγραµµα jazz
µουσικής, παρασύροντας το κοινό σε µια ονειρική βραδιά µε αυτοσχεδιαστικούς
ήχους.


Αξίζει να σηµειωθεί ότι το «jazz στο Πάρκο» ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του
2010 µε τη συµµετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων µουσικών του είδους και
φιλοξενείται πάντοτε στον ανεκτίµητης οικολογικής αξίας χώρο του Πάρκου
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
 Στο 4ο jazz στο Πάρκο
συµµετέχουν οι Four Blues Quartet µε τους Τάκη Αναγνωστόπουλο, Παναγιώτη
Μπουραζάνη, Μάρκο Χαϊδεµένο και Νίκο Καπηλίδη, οι Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
Quartet µε τους Κωστή Χριστοδούλου, Αντώνη Μαράτο και Αλέξανδρο ∆ράκο Κτιστάκη,
οι Next Step Quintet µε τους Τάκη Πατερέλη, Θεόδωρο Κότσιφα, Γιάννη Παπαδόπουλο, Ντίνο Μάνο και Βασίλη Ποδαρά, καθώς και οι Tanukia µε τους Χάρη
Χαραλάµπους, ∆ηµήτρη Κλωνή, Μάξιµο ∆ράκο, µαζί µε την Μιράντα Βερούλη.