Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Επίδομα γέννησης: Εγκρίθηκε το κονδύλι από το υπ. Εργασίας

Εγκρίθηκε η το κονδύλι, ύψους 123 εκατ. ευρώ για το επίδομα γέννησης, το οποίο θα καταβληθεί άμεσα στους δικαιούχους.

Στόχος είναι να καλυφθεί η δαπάνη καταβολής του επιδόματος γέννησης στους δικαιούχους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Το επίδομα θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ η κάθε μία. Η πρώτη θα καταβληθεί στους λογαριασμούς στις 31 Μαρτίου.
Ως προϋποθέσεις χορήγησης του προβλέπονται εισόδημα έως 40.000 ευρώ, η υποβολή φορολογικής δήλωσης και, για πολίτες τρίτων κρατών, η δωδεκαετής διαμονή στη χώρα.
Σημειώνεται ότι το επίδομα γέννησης δεν εμπίπτει σε καμιά κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη.