Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Σήμερα, 1η Νοεμβρίου, ξεκινούν οι φθινοπωρινές εκπτώσεις

Ωστόσο, σημειώνεται ότι είναι πολύ πιθανόν οι φετινές ενδιάμεσες εκπτώσεις να είναι οι τελευταίες καθώς το επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται εξετάζει να σοβαρά το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου που ζητά την κατάργησή τους.
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών εκπτώσεων θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερα προσοχή στα εξής:
• Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.
• Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
• Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
• Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης, που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Φέτος, η Black Friday «πέφτει» στις 29 Νοεμβρίου 2019, ενώ η Cyber Monday «πέφτει» στις 2 Δεκεμβρίου 2019.