Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Παράταση μέχρι 31/12 για τη ρύθμιση οφειλών στους δήμους

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 μπορούν οι οφειλέτες να αιτηθούν την ρύθμιση οφειλών τους σε δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 29 Νοεμβρίου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Το μέτρο της ρύθμισης των οφειλών προς τους ΟΤΑ πήρε παράταση μέχρι τέλος του χρόνου καθώς έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου.

τη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019.
Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε έως 100 μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Γαλατσίου, οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν ως εξής:
• Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
• 2-24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
• 25-48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
• 49-72 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
• 73-100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.
Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (20) ευρώ.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσαύξηση 5%.
Η ρύθμιση καταργείται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει:
– την πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση.
– τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις.
– την τελευταία δόση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 09:00 έως τις 14:00, στα τηλέφωνα 213-2055.363, 213-2055.353, 213-2055.347.