Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων στην Αγ.Βαρβάρα

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων ομβρίων, οι μυοκτονίες κ.λπ. Πραγματοποιούνται όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και καθαριότητας, προκειμένου, η πόλη να είναι έτοιμη να υποδεχθεί τον επικείμενο χειμώνα, ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων.

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ