Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς για το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βύρωνα

Ο Δήμος Βύρωνα προτίθεται να υλοποιήσει για το σχολικό έτος 2019-2020 τον πετυχημένο κοινωνικό θεσμό ενισχυτικής διδασκαλίας, με τον τίτλο “Κοινωνικό Φροντιστήριο” (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και τη “Διδακτική υποστήριξη μαθητών” (πρωτοβάθμια εκπαίδευση).
Ενόψει λοιπόν της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020, ο Δήμος μας απευθύνει πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς (εν ενεργεία ή μη) αλλά και κατόχους πτυχίων ΑΕΙ που επιθυμούν να διδάξουν εθελοντικά στις παραπάνω δράσεις να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του Τμήματος Παιδείας του Δήμου μας (Ευαγγ. Σχολής 26 & Β. Ηπείρου, 6ος όροφος).

Υποβολή αιτήσεων:
Δευτέρα έως και Παρασκευή , 10:00 – 14:00.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
α) Φωτοτυπία πτυχίου,
β) Φωτοτυπία ταυτότητας.

Τηλ. Πληροφοριών: 210 – 76 09 343, 210 – 76 09 347-348.
Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Παιδείας
& Νέας Γενιάς
Λεμονιά Κλωνάρη

 

 

Δ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ