Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Κατάταξη Επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, οι επιτυχόντες στη
ΣΣΕ κατά τις πρόσφατες Γενικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται να καταταγούν την 10 Σεπτεμβρίου
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Βάρη
Αττικής), με τα αναγραφόμενα δικαιολογητικά στην αντίστοιχη εγκύκλιο
προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 18/2019).

Πληροφορίες για τους νέους Ευέλπιδες βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Σχολής: https://sse.army.gr .