Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσλυψη 7 ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν.Αττικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοίνωσε την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες ΔΕ φυλακτικού προσωπικού και ΥΕ βοηθητικού προσωπικού – εργατών, σε αρχαιολογικά μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους στους Δήμους Λαυρεωτικής , Μαραθώνα, Κρωπίας και Ωρωπού. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (Λεωφ. Συγγρού 98 – 100, Αθήνα Τ.Κ. 11741) θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων από 6 Αυγούστου 2019 έως και 16 Αυγούστου 2019, 08:30 – 14:30.
Αναλυτικά την ανακοίνωση με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής πατώντας εδώ, καθώς και στα συνημμένα αρχεία.

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΚΗΣ