Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γαλατσίου

Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1o Έκφραση γνώμης επί της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2019. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου –

Βασίλης Παπαδιονυσίου

2ο Διαβίβαση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης για την κήρυξη έκπτωτου του κ. Νάστου Α. Ευάγγελου (Πρατήριο Υγρών Καυσίμων – Διανομή Πετρελαίου) από την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

3ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων τε-τρακοσίων ευρώ (2.400,00 €). κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

 

 

 • ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ                        (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
 • ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
 • ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 • ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
 • ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 • ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
 • ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
 • ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
 • ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
 • ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
 • ΙΜΠΡΙΑΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ
 • ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 • ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
 • ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ

 

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ