Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ο Πολιτισμός ως μοχλός επανεκκίνησης για την ανάπτυξη της χώρας, της Μ. ΜΗΚΑ

Ο Πολιτισμός παγκοσμίως θεωρείται ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, τονώνει την κοινωνική συνοχή, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και εξασφαλίζει αίσθημα ασφάλειας και αισιοδοξίας για το μέλλον. Ειδικότερα για τη χώρα μας, ο Πολιτισμός αποτελεί σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και παράλληλα να αναβαθμίσει το διεθνές κύρος της χώρας.


Γράφει η ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΗΚΑ,
Αρχαιολόγος, Υποψήφια Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
στο Βόρειο Τομέα Β΄ Αθηνών


Νέα Δημοκρατία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και την ανάδειξη των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα που παρουσίασε πρόσφατα ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζεται επιγραμματικά η πολιτική που θα ακολουθήσει στα πολιτιστικά θέματα. Βασική προϋπόθεση είναι η απάλειψη της εσωστρέφειας και της γραφειοκρατίας, αλλά και η συστηματική και καινοτόμος προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς.
Η σύζευξη του Πολιτισμού με τον Τουρισμό θα δημιουργήσει σημαντικές νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα σε όλη την Επικράτεια.
Η επέκταση του αποτελεσματικού μοντέλου του Μουσείου της Ακρόπολης και σε άλλα μεγάλα μουσεία της χώρας θα αποφέρει πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.
Η καθολική καθιέρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης, η επανεξέταση του ωραρίου λειτουργίας, η λειτουργία των πωλητηρίων και των κυλικείων, η φύλαξη και η καθαριότητα, καθώς και το σημαντικότατο θέμα της προσβασιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία θα προσεγγιστούν μέσα από νέες αντιλήψεις.
Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τις ιδιωτικές πολιτιστικές χορηγίες θα επιτρέψει στους ιδιώτες να χρηματοδοτήσουν απευθείας τον πολιτιστικό οργανισμό ή τους δημιουργούς που επιθυμούν.
Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει, επίσης, εξαγγείλει την αναδιοργάνωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπλασης και αναβάθμισης του Ιστορικού Κέντρου των Αθηνών.
Η δύναμη του Πολιτισμού μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός επανεκκίνησης για την ανάπτυξη της χώρας. Η κληρονομιά του χθες σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και το ρεαλισμό του σήμερα μπορεί να οδηγήσει σε ένα αισιόδοξο αύριο. Χρειάζεται ξεκάθαρη πολιτική βούληση και η Νέα Δημοκρατία την έχει.