Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Σε νέα χέρια το ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ

Μια πολύ συμφέρουσα για το δημοτικό ταμείο συμφωνία πέτυχε ο Δήμος Γαλατσίου και αφορά την εκμετάλλευση του δημοτικού κινηματογράφου «ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ» στο Άλσος Βέικου. Και η συμφωνία δεν αφορά μόνο το ετήσιο μίσθωμα το οποίο ανέρχεται στα 25.000 ευρώ αλλά και στην εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του θερινού σινεμά και δεν είναι άλλη από την ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΦΙΛΜ.

ο καλοκαίρι είναι πλήρως συνυφασμένο (και) με το θερινό σινεμά και δεν υπάρχει πιο ιδανικός προορισμός από το καταπράσινο και δροσερό Άλσος Βέικου. Εκεί, στο δεύτερο πάρκινγκ του, βρίσκεται το «βουτηγμένο» στο πράσινο ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣI, πλήρως ανακαινισμένο, που σας περιμένει για να σας χαρίσει μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές κάτω από το φως των αστεριών.
Γράφουμε ότι η συμφωνία είναι συμφέρουσα για το ταμείο του Δήμου καθώς, βάσει του υπογραφέντος ιδωτικού συμφωνητικού, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προκαταβάλλει το μίσθωμα των 25.000 ευρώ. Είναι όμως συμφέρουσα και για τους λάτρεις της μεγάλης οθόνης αφού στο ίδιο συμφωνητικό αναφέρεται ρητά ότι «οι ταινίες που θα προβάλλονται πρέπει να είναι πρώτης προβολής ή να έχουν προβληθεί κατά την παρελθούσα χειμερινή περίοδο. (…) Γενικά υποχρέωση του μισθωτή είναι η προσφορά προς τους κατοίκους ταινιών ποιότητος και ποικίλου ενδιαφέροντος.»
Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από 1/5/2019 έως 30/9/2023 οπότε ο μισθωτής υποχρεούται, όπως αναφέρεται, αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση να παραδώσει το μίσθιο και όλα τα προαναφερόμενα αριθμημένα κινητά πράγματα.
Το ποσό των 25.000 ευρώ ορίζεται ως ετήσιο μίσθωμα, για τα τρία πρώτα έτη (2019-2020-2021) και το ποσό των 25.000 ευρώ ως ετήσιο μίσθωμα για τα δύο επόμενα έτη της μίσθωσης (2022-2023), που θα καταβάλλεται στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.
Το ετήσιο μίσθωμα προκαταβάλλεται ολόκληρο και εφάπαξ για τα τρία πρώτα έτη με την υπογραφή του μισθωτηρίου, για δε τα επόμενα δύο μισθωτικά έτη το μίσθωμα προκαταβάλλεται ολόκληρο και εφάπαξ έως τις 10 Μαΐου 2022 (σε περίπτωση αργίας την πρώτη εργάσιμη ημέρα), στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου με γραμμάτιο είσπραξης και δεν επιτρέπεται για την απόδειξη της καταβολής κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο, ούτε αυτός ακόμα ο όρκος, ούτε ο συμψηφισμός με τυχόν απαιτήσεις του μισθωτή κατά του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου.
Ο μισθωτής θα έχει την εκμετάλλευση του ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ από τα πωλούμενα εισιτήρια, τις κάθε είδους διαφημίσεις που προβάλλονται και αναρτώνται και την εκμετάλλευση του κυλικείου. Η λειτουργία του κυλικείου θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κυλικείων. Η μεταβολή της χρήσης του μισθίου για άλλο σκοπό εκτός του κινηματογράφου απαγορεύεται.
Επιτρέπεται όμως στο μισθωτή να καλεί εκτάκτως θεατρικούς θιάσους ή μεμονωμένους καλλιτέχνες για έκτακτες ή τιμητικές θεατρικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις μετά των σχετικών δεξιώσεων, μετά όμως από έγγραφη έγκριση του Προέδρου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.
Επιπλέον, υποχρεούται να διαθέτει εισιτήρια μειωμένης αξίας σε ευπαθείς ομάδες (Πολύτεκνοι, ΑμΕΑ) και προσωπικό του Δήμου Γαλατσίου, με την επίδειξη ειδικού δελτίου ταυτότητας που θα αποδεικνύει την ως άνω ιδιότητα του.
Οι ταινίες που θα προβάλονται πρέπει να είναι πρώτης (Α΄) προβολής ή να έχουν προβληθεί κατά την παρελθούσα χειμερινή περίοδο ως τέτοιες σε αυτή δε την περίπτωση να αλλάζουν τουλάχιστον δύο (2) φορές εβδομαδιαία. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πλουραλιστικό και να μην περιορίζεται σε ένα είδος ταινιών από ένα γραφείο διανομής, στοιχείο το οποίο θα αποτελεί απόδειξη της πλήρους διαφάνειας και ανταγωνισμού στην επιλογή του προγράμματος. Γενικά υποχρέωση του μισθωτή είναι η προσφορά προς τους κατοίκους ταινιών ποιότητος και ποικίλου ενδιαφέροντος.
Στις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους θα πρέπει ο μισθωτής να καταγράφει και να παραδίδει στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου (εκμισθωτής) προς φύλαξη με πρωτόκολλο παραλαβής τα κινητά πράγματα (όπως σκεύη, έπιπλα κλπ.) τα οποία θα αναλαμβάνει στις 1 Μαΐου του επόμενου έτους.