Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Β’ ομαδική έκθεση Εικαστικών Τεχνών