Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Παράταση προθεσμίας εγγραφών στις Παιδ.Δομές του ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

1.Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.) του Δήμου Πεντέλης σας ενημερώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για την εγγραφή ή επανεγγραφή των τέκνων στις παιδαγωγικές δομές του Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) – “Μελίσσι” ) έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.
2.Υπενθυμίζουμε ότι οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται από 8:00 μέχρι και 15:00 στη Γραμματεία του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Πεντέλης (Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 15127 Μελίσσια τηλ 210 8100884-5).
3.Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 λήγει και η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για την ΥΠΑΓΩΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” (2018-2019) ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (ΕΣΠΑ).
4.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. 808/6-5-2019 Ανακοίνωση του Ο.Κ.Π.Α.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΙΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ