Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δημιουργία μητρώου αθλητικών σωματείων στον Δήμο Βύρωνα

Δημιουργία μητρώου αθλητικών σωματείων

Ο Δήμος Βύρωνα στοχεύοντας στην έγκυρη επικοινωνία και συνεργασία με τα τοπικά αθλητικά σωματεία προχωρά στη σύνταξη μητρώου αθλητικών σωματείων. Για το λόγο αυτό καλεί όλα τα αθλητικά σωματεία που εδρεύουν στο Δήμο Βύρωνα να υποβάλλουν άμεσα αίτηση εγγραφής στο μητρώο αθλητικών σωματείων.
Η αίτηση σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999 έτσι όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4603/2019θα πρέπει να συνοδεύεται από:
To καταστατικό του αθλητικού σωματείου.
Την ειδική αθλητική αναγνώριση της Γ.Γ.Α.
Πρακτικό τελευταίας γενικής συνέλευσης.
Πρακτικό εκλογής Δ.Σ.

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ