Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Το Γραφείο Απασχόλησης Ασπροπύργου ζητά τις παρακάτω ειδικότητες

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες:
Εργάτες Αποθήκης (Άντρες)
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι Γυμνασίου – Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Ηλεκτρολόγοι Φορτηγών
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά
Επιθυμητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυμητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Οδηγοί Ε΄ κατηγορίας με ΠΕΙ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυμητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Χειριστές ΚΛΑΡΚ (με άδεια)
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, όπισθεν Δημαρχείου ή στα τηλέφωνα 2132006489-2105576740. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, στο e –mail: [email protected]

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ