Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Εγγραφή/επανεγγραφή στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς της Μεταμόρφωσης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020

Για την εγγραφή/επανεγγραφή στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:
1. Οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής θα υποβάλλονται από 15/05/2019 έως 07/06/2019, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.metamorfossi.gr/e-yperesies), που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης www.metamorfossi.gr .
2. Δικαίωμα εγγραφής έχουν για τους Παιδικούς Σταθμούς, παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και για τους βρεφικούς σταθμούς από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι απλή και σύντομη.
Περιλαμβάνει 2 βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή
• Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη των Παιδικών και Βρεφικών σταθμών και ΟΧΙ στου Δήμου.

 

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ