Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Αποζημίωση Βόρειου, Ανατολικού& Δυτικού Περιφερειακού Ασπροπύργου

Κατάθεση ποσού 1.100.000,00€, για την αποζημίωση
του Βόρειου, Ανατολικού και Δυτικού Περιφερειακού
του Δήμου Ασπροπύργου

Ενημερώνουμε τους Δημότες, δικαιούχος και μη, ότι, κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό του 1.100.000,00€, το οποίο αφορά την αποζημίωση της πράξης εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης (Βόρειος, Δυτικός, Ανατολικός Περιφερειακός).
Καλούνται οι δικαιούχοι, που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί, να απευθυνθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχου, 2132006409 και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 2132006429.

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ