Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Προαγωγικές & απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια

Από την Πέμπτη 30 Μαΐου έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 θα γίνουν φέτος οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια της χώρας, κατ’εξαίρεση λόγω της διενέργειας αυτοδιοικητικών εκλογών. Οι εξετάσεις για μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.
Επίσης, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπ.Παιδείας, τα αποτελέσματα της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου.
Η δεύτερη εξεταστική περίοδος, αρχίζει την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019. Τα αποτελέσματά της πρέπει να εκδοθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, ώστε να υπάρχει το περιθώριο των δύο εργάσιμων ημερών για αιτήσεις αναβαθμολόγησης.