Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Με την ευκαιρία των Δημοτικών Εκλογών, Γράφει ο Ν.Χατζούδης

Όπως έχω γράψει και άλλη φορά τα σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζει σήμερα το Γαλάτσι, οφείλονται στην ατυχία του να συμπέσει η ραγδαία οικιστική και δημογραφική ανάπτυξή του με τη συνεχή, επί τρείς σχεδόν δεκαετίε, δημαρχιακή θητεία του Β. Παπαδιονυσίου (1974-2002). Την περίοδο αυτή δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκαν οι τοπικές προϋποθέσεις (κοινωνικές και ελεύθερων χώρων) και οι οικονομικές και πολιτικές δυνατότητες για να προωθηθούν, όπου ήταν εφικτό, βελτιώσεις στις πολεοδομικές στρεβλώσεις της αρχικής άναρχης ανάπτυξης του Οικισμού και να δοθούν λύσεις ή να τεθούν σε τροχιά αντιμετώπισης τα βασικά μεγάλα προβλήματα.

Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει:
– τη σημερινή συνολική απαράδεχτη πολεοδομική εικόνα του Γαλατσίου,
– την έλλειψη Κέντρου Πόλης,
– τις γειτονιές με τους τεράστιους όγκους των πολυκατοικιών χωρίς ένα ξέφωτο ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου,
– τη χωροθέτηση των περισσότερων Σχολικών Μονάδων περιφερειακά στα όρια της πόλης αλλά και τη συνεχιζόμενη μετάβαση σημαντικού αριθμού μαθητών σε σχολεία εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
– την καθημερινή κυκλοφοριακή ασφυξία,
– τα ανεπαρκή, επικίνδυνα για χρήση και ουσιαστικά καταργημένα στη πράξη πεζοδρόμια σε μεγάλο αριθμό δρόμων,
– την απώλεια όλων των κινηματογράφων και ιδιαίτερα του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» στην κυριολεξία στη καρδιά της πόλης,
– τα σεληνιακά απομεινάρια των Τουρκοβουνίων, ίδια όπως και πριν 55 χρόνια και τις επίσης αναξιοποίητες λοιπές εκτάσεις που περιβάλλουν το Γαλάτσι.
Οι συγκεκριμένοι λόγοι και οι υπεύθυνοι γι’ αυτά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Γαλάτσι δεν είναι φυσικά του παρόντος. Τα αναφέρω για να τα θυμίσω και να υπογραμμίσω πως, χωρίς καμιά απολύτως αμφιβολία, το Γαλάτσι είχε όλες τις προϋποθέσεις να είναι όχι απλώς ανθρωπινότερο αλλά μια ξεχωριστή ελκυστική λαϊκή – πόλη του Λεκανοπεδίου. Και φυσικά να τα υποδείξω – αν μου επιτρέπεται – στους αυριανούς δημοτικούς μας άρχοντες, ως στόχους που επί δεκαετίες ανεκπλήρωτοι, εξακολουθούν να είναι εξ ολοκλήρου ή μερικώς απολύτως εφικτοί.
Εν όψει των δημοτικών εκλογών τώρα, προκαλεί εντύπωση αφ’ ενός ο πληθωρισμός των υποψηφίων δημάρχων και αφ’ ετέρου ο προεκλογικός εκτός τόπου και χρόνου λόγος και οι μεγαλόστομες διακηρύξεις ορισμένων από αυτούς. Πολύ περισσότερο που τα προβλήματα είναι δεδομένα και βασανιστικά για τους Γαλατσιώτες. Δεδομένα επί πλέον είναι και τα θεσμικά περιθώρια, οι οικονομικές δυνατότητες, οι σκοπιμότητες των εκάστοτε κυβερνήσεων και οι κομματικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία, τους σχεδιασμούς και το έργο των ΟΤΑ. Εκ των πραγμάτων, μέσα σ’ αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, Διοίκηση και Δ.Σ. θα πρέπει να υλοποιήσουν δράσεις για να μπορεί το Γαλάτσι να κυκλοφορεί με ασφάλεια, να ανασαίνει και να μην μας πληγώνει.
Ενδεικτικά:
– Κίνηση πεζών. Παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια του συνόλου σχεδόν των δρόμων του Δήμου για να καταστούν βατά και η χρήση τους ασφαλής. Νέα σχεδίαση, αλλαγή και νέα χωροθέτηση δένδρων, αυστηρό έλεγχο των κάθε μορφής καταλήψεων και οπωσδήποτε της αυθαίρετης στάθμευσης.
– Κυκλοφορία οχημάτων. Δράσεις για δραστικό περιορισμό της διαμπερούς κυκλοφορίας και της αυθαίρετης στάθμευσης.
– Δημόσιος κοινόχρηστος χώρος. Μέτρα για ελεύθερη και ανεμπόδιστη χρήση δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών. Έλεγχο και περιορισμό της παραβατικότητας, ανάκτηση όλων των χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου, αξιοποίηση και απόδοσή τους σε κοινή χρήση. Επιτάχυνση διαδικασιών απαλλοτρίωσης του οικοδομικού τετραγώνου στο Παλιό Τέρμα, ανάδειξη του σε Κέντρο Πόλης. Πρόγραμμα απαλλοτριώσεως χώρων στις γειτονιές, όσο και όπου υπάρχουν ακόμα αδόμητοι, για σημερινές αλλά και ως απόθεμα γης για μελλοντικές ανάγκες. Ανάπλαση των περιαστικών εκτάσεων για κοινή ελεύθερη και ασφαλή χρήση καθώς και των εντός του αστικού ιστού χώρων στον Αγ. Σπυρίδωνα, το Λόφο του Παιδιού (Άνω Γκράβα) και Λεβεντάκη. Στο πλαίσιο αυτό επιτακτική κρίνεται και η οριστική αντιμετώπιση των εκτός Σχεδίου Οικισμών στο Λόφο Κόκκου, στο τέρμα της Πρωτοπαπαδάκη και τα Σεντούκια.
– Δράσεις για Εισαγωγή του Δήμου στη Ψηφιακή Εποχή, τη διεύρυνση και ουσιαστική αναβάθμιση των δημοτικών Κοινωνικών Δομών κλπ.
Φυσικά για ορισμένα από τα παραπάνω αρκεί η θέληση της Διοίκησης και η σχετική απόφαση του Δ.Σ. για να κινηθούν οι διαδικασίες υλοποίησής τους. Άλλα όμως παρουσιάζουν πολεοδομικές και νομικές δυσκολίες, προσκρούουν σε βολέματα και συνήθειες, απαιτούν χρόνο, μελέτες και μέσα και φυσικά φαντασία αποφασιστικότητα και ικανότητα πειθούς εκ μέρους της Διοίκησης του Δήμου. Όμως πρέπει να επιχειρηθεί η υλοποίησή τους γιατί διαφορετικά το Γαλάτσι θα βρίσκεται πάντοτε πίσω από το βηματισμό της εποχής χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς εξελισσόμενες συλλογικές και προσωπικές ανάγκες και απαιτήσεις των δημοτών.
Εξυπακούεται ότι πρωτοβουλίες σαν τις παραπάνω δεν είναι μόνο έργο της Τοπικής Εξουσίας αλλά ευθύνη και της Τοπικής Κοινωνίας. Των δημοτών. Και δεν είναι υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η υλοποίησή τους είναι εφικτή μόνο αν οι Γαλατσιώτες βλέπουμε και αισθανόμαστε το Γαλάτσι ως το κοινό μας σπίτι. Μόνο αν ο Δήμος βρίσκει ανταπόκριση και στήριξη σε τέτοιας κλίμακας πρωτοβουλίες στους δημότες του.
Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει ότι οι δημοτικοί «άρχοντες» γνωρίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τα δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν γνώση του χώρου, των προβλημάτων και των αναγκών των Δημοτών. Τους διακρίνει διάθεση προσφοράς, ικανότητα άσκησης δημόσιας Διοίκησης, γνώση των προβλημάτων και αναγκών των εργαζομένων του Δήμου, αμεροληψία στην αντιμετώπιση προσωπικών αναγκών και αιτημάτων των δημοτών. Είναι ανοιχτοί στην αντίθετη άποψη, λειτουργούν με διαφανείς διαδικασίες, μοιράζονται τη πληροφορία, διατηρούν ειλικρινή αμφίδρομη επικοινωνιακή σχέση με τις συλλογικές Εκφράσεις των δημοτών και βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση και ενεργό συνεργασία μαζί τους. Και βέβαια χωρίς ιδιοτελείς βλέψεις στην άσκηση της δημοτικής εξουσίας και νοικοκύρηδες ώστε το κάθε ευρώ που διαχειρίζονται να επιστρέφει στο δημότη ατόφιο ως υπηρεσία και έργο.
Τώρα ως προς το αποτέλεσμα των εκλογών, από το κλίμα που διαμορφώνεται, φαίνεται ότι οι Γαλατσιώτες έχουν κάνει την επιλογή τους. Σε κάθε περίπτωση όμως το έργο της επόμενης δημοτικής θητείας θα εξαρτηθεί και από την υπευθυνότητα της Αντιπολίτευσης. Από την άποψη αυτή η ενισχυμένη παρουσία της δημοτικής Κίνησης «Λαϊκή Συσπείρωση» στα έδρανα της Αντιπολίτευσης με την ανιδιοτελή στήριξη της σε κάθε θετική πρόταση, την πολύχρονη πείρα και γνώση και την εμπεριστατωμένη γόνιμη κριτική της, συνιστά πάγια θετικό παράγοντα στην προβολή κα αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Γαλατσιώτες και το Γαλάτσι.