Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Με 780.000 ευρώ επιχορηγείται ο Δήμος Γαλατσίου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Επιχορήγηση ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Για την κατανομή του ποσού λαμβάνονται για πρώτη φορά υπόψη δημογραφικά, γεωμορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο πληθυσμός και η μεταβολή πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες.
Ο Δήμος Γαλατσίου βρίσκεται μεταξύ των δήμων που κατάφεραν να ενταχθούν στο «Φιλόδημος ΙΙ», λαμβάνοντας συνολικά το ποσό των 777.900 ευρώ. Ειδικότερα:
• 218.900 ευρώ για το έργο «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου (συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ καθώς τα υπόλοιπα 201.100 ευρώ θα διατεθούν από ίδιους πόρους του Δήμου)
• 145.000 ευρώ για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Γαλατσίου» (συνολικού προϋπολογισμού 235.000 ευρώ, τα υπόλοιπα 90.000 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου)
• 234.000 ευρώ για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γαλατσίου» (συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, 266.000 ευρώ από ίδιους πόρους)
• 180.000 ευρώ για επεμβάσεις συντήρησης στο Κολυμβητήριο του Δήμου Γαλατσίου.
Μάλιστα, όπως δήλωσε και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος, το Γαλάτσι βρίσκεται μεταξύ των 10 πρώτων δήμων της χώρας που κατάφεραν να ενταχθούν και να απορροφήσουν χρηματοδότηση από το «Φιλόδημος ΙΙ».
Ως προς το ίδιο το πρόγραμμα, να πούμε ότι επιλέξιμες είναι οι κάθε είδους δράσεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του «Φιλόδημος ΙΙ» και ειδικότερα:
– Την τοπική ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση των σχετικών μελετών και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.
– Τις κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση των σχετικών μελετών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών στηρίζει έμπρακτα τους περιφερειακούς δήμους της χώρας, οι οποίοι ήταν ξεχασμένοι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και για πρώτη φορά εκτός από την ετήσια τακτική επιχορήγηση των Επενδυτικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ) ύψους 140 εκατ. ευρώ, θα λάβουν το επιπλέον ποσό των 150 εκατ. ευρώ, για τους ίδιους σκοπούς, μέσα από τη νέα αυτή Πρόσκληση του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ».
Όπως έχει τονίσει ο κ. Χαρίτσης «μέσα από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΦιλόΔημος” υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, έργα που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες και αφορούν σε υποδομές κρίσιμες για τη βελτίωση ζωής των πολιτών και τη δίκαιη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Είναι η πρώτη φορά που υλοποιούνται τόσο σημαντικά έργα σε στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ, με βάση συγκεκριμένα αιτήματα και δεν μοιράζονται χρήματα δεξιά και αριστερά, όπως γινόταν στο παρελθόν».