Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Χρηματοδότηση 180.000 € από το «ΦιλόΔημος» για το Κολυμβητήριο του Άλσους

Χρηματοδότηση 180.000 € από το «ΦιλόΔημος» για το Κολυμβητήριο του Άλσους
Ο Δήμος Γαλατσίου περιλαμβάνεται στην χτεσινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού, μεταξύ 13 Δήμων της χώρας, στην οποία εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΦιλόΔημος», για την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων».
Συγκεκριμένα ο Δήμος Γαλατσίου θα χρηματοδοτηθεί με 180.000 € για έργα αναβάθμισης και επισκευής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Άλσους Βεΐκου. Με τα έργα αυτά θα αναβαθμιστεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του κολυμβητηρίου, θα επισκευαστούν δομικά στοιχεία του, θα ενισχυθεί η στεγάνωση των δαπέδων του κ.ο.κ.
Την απόφαση χρηματοδότησης την υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη, τους οποίους ο Δήμος Γαλατσίου και ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος τους ευχαριστεί δεόντως για αυτό.

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ