Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

«ΦιλόΔημος» Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

«ΦιλόΔημος»: Εντάξεις πράξεων ύψους 7,7 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν οι κάτωθι δήμοι της χώρας, ενέκρινε την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», για την «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων», συνολικού προϋπολογισμού 7.706.041,16 ευρώ.

Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη.

 

ΔΤ ΥΠΕΣ