Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Γραφείο απασχόλησης θέσεις εργασίας στον Δήμο Ασπρόπυργού

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες:
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι Γυμνασίου – Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking & Scanner
Επιθυμητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, όπισθεν Δημαρχείου ή στα τηλέφωνα 2132006489-2105576740. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, στο e –mail: [email protected]

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ