Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Φινλανδοί & Εσθονοί ανοίγουν τον δρόμο στη “φορητότητα” ψηφιακών συνταγών

Βήματα προς μια πραγματικά ψηφιακή αγορά υπηρεσιών υγείας, κάνει σταδιακά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο χώρες, με εξαιρετικές επιδόσεις σε θέματα ψηφιακής “ωριμότητας”, η Φινλανδία και η Εσθονία, ανοίγουν το δρόμο προς μια ουσιαστικά ενιαία ψηφιακή αγορά υγείας στην Ευρώπη. Οι Φινλανδοί έγιναν οι πρώτοι πολίτες της Ε.Ε. που χρησιμοποιούν ePrescriptions σε άλλες χώρες της Ένωσης. Η δε Εσθονία έγινε η πρώτη χώρα, όπου τα φαρμακεία δέχονται ePrescriptions άλλης χώρας-μέλους της Ένωσης. Έτσι, οι πρώτοι ασθενείς της Ε.Ε., που μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές συνταγές, τις οποίες εκδίδει ο γιατρός στη χώρα τους, όταν επισκέπτονται φαρμακείο σε άλλη χώρα της Ε.Ε., είναι γεγονός.
Συγκεκριμένα, οι Φινλανδοί ασθενείς, πλέον, μπορούν να αγοράζουν από φαρμακεία στην Εσθονία, φάρμακα που έχουν συνταχθεί ηλεκτρονικά από το γιατρό τους στη Φινλανδία. Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε όλες τις ηλεκτρονικές συνταγές που προβλέπονται στη Φινλανδία και στα εσθονικά φαρμακεία που έχουν υπογράψει τη συμφωνία. Η καινοτομία αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές είναι ορατές ηλεκτρονικά σε συμμετέχοντες φαρμακοποιούς στη χώρα υποδοχής μέσω της νέας υποδομής ψηφιακής υπηρεσίας eHealth, χωρίς να απαιτείται από τον ασθενή γραπτή συνταγή.

Τόσο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όσο και το “δελτίο ασθενούς”, που παρέχει πληροφορίες, όπως οι αλλεργίες, τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενείς και οι χειρουργικές επεμβάσεις του, μέχρι το 2021 θα εφαρμοστούν σταδιακά σε 22 χώρες της Ε.Ε.: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.

e-συνταγές
Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει να ανταλλάσσουν συνταγογραφήσεις μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο. Η Φινλανδία έχει, ήδη, καταστήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές διαθέσιμες στο εξωτερικό και η Εσθονία έχει ήδη αποδεχτεί ηλεκτρονικές συνταγές, που προέρχονται από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η e-συνταγογράφηση (και η ηλεκτρονική χορήγηση φαρμάκων) επιτρέπει στους πολίτες της Ευρώπης να προμηθεύονται τα φάρμακά τους σε φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, χάρη στη διαδικτυακή μεταφορά της ηλεκτρονικής τους συνταγής από τη χώρα ασφάλισης στη χώρα στην οποία ταξιδεύουν. Η χώρα κατοικίας ενημερώνεται σχετικά με το φάρμακο που προμηθεύεται ο ασθενής στη χώρα στην οποία ταξιδεύει (ηλεκτρονική χορήγηση φαρμάκων).

“Η ανταλλαγή των ePrescriptions είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ασθενών, καθώς μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς στο εξωτερικό και να μειώσει τους κινδύνους λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής και το κόστος των διπλών δοκιμασιών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την επέκταση αυτών των ανταλλαγών σε όλη την Ε.Ε.”, σχολίασε ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, κ. Vytenis Andriukaitis.

Ηλεκτρονικά αρχεία
Εκτός από την ανταλλαγή ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων, ο δρόμος έχει ανοίξει και την ψηφιακή ανταλλαγή ηλεκτρονικών αρχείων υγείας (δελτίο ασθενούς) μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Πρόσφατα, το δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας (το σώμα των αρχών eHealth στην Ε.Ε.) έδωσε το “πράσινο φως” στην Τσεχία και το Λουξεμβούργο να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά μεταξύ τους περιλήψεις ιατρικών ιστορικών ασθενών. Σε κάθε περίπτωση, οι κανόνες προστασίας δεδομένων τηρούνται αυστηρά και οι ασθενείς θα πρέπει να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους προτού προσπελαστούν αυτές οι υπηρεσίες.