Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.

Σκοπός της έκδοσης του κανονισμού είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και η βελτίωση της αισθητικής εικόνας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Ο κανονισμός αποβλέπει στην προστασία και ασφάλεια της κίνησης των πεζών και των ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) με τον σαφή προσδιορισμό των επιτρεπόμενων διαστάσεων και ορίων όπου μπορεί να γίνει εκμετάλλευση.

Μεταξύ άλλων, απαγορεύονται οι μόνιμες κατασκευές, όπως δάπεδα, καθίσματα, υποστυλώματα και ζαρντινιέρες καθώς και η τοποθέτηση στοιχείων διαφήμισης, μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και τηλεοράσεων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.

Συνημμένη θα βρείτε την απόφαση του Δήμου όπου συμπεριλαμβάνονται οι προδιαγραφές, οι όροι καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας, για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων.

 

ΔΤ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας