Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ο συγγράφεας Ν.Κολοκοτρωνης συνάντα τον διάσηµο νευροεπιστήµονας Dr. JOE DISPENZA

Dr. JOE DISPENZA: Ο διάσηµος νευροεπιστήµονας και συγγραφέας
για πρώτη φορά στην Ελλάδα

 

Συνάντησα τον Dr. Dispenza στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, την
Παρασκευή 22 Μαΐου, πριν τη διάλεξη που θα έδινε µπροστά σε περίπου 120
άτοµα, µε θέµα «Σπάσε τη συνήθεια να είσαι ο εαυτός σου». Η διάλεξη ήταν µια
απαραίτητη και εκτενής εισα- γωγή για το διήµερο βιωµατικό σεµινάριο που θα
άρχιζε την επόµενη µέρα και που είχα την ευτυχία να το παρακολουθήσω. Ο
διάσηµος νευροεπιστήµονας, απλός, φιλικός και χαµογελαστός, είπε ότι
καταλαβαίνοντας πώς λειτουργεί ο νους µας, µπορούµε να µάθουµε τον τρόπο που
θα «ξεµάθουµε» τις αρνητικές συνήθειες και τα αρνητικά συναισθήµατα, για να
εξαλείψουµε τις αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές και να επαναπρογραµµατίσουµε
τον εγκέφαλό µας µε νέες σκέψεις και πεποιθήσεις, οι οποίες θα µας βοηθήσουν να
θερα- πεύσουµε νου και σώµα και να δηµι- ουργήσουµε νέα θετικά αποτελέσµατα.
Κατά τη διάρκεια του διήµερου εργαστηρίου, ο Dr. Joe Dispenza παρουσιάζει
την καινούργια γνώση των σύγχρονων επιστηµών της νευρο- πλαστικότητας, της
επιγενετικής και της ψυχονευροανοσολογίας.


 Εµπνέει τον κόσµο µε προσωπικές
εµπειρίες και παραδείγµατα ασθενών και µαθη- τών του, εξηγεί πώς να επανασυντονίσουµε το σώµα µας σε ένα νέο νου και µοιράζεται τη γνώση του πώς να
ελευθερώσουµε την ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στο σώµα µας µε τη µορφή
αυτοπεριοριστικών σκέψεων, υποσυνείδητων συνηθειών και αποµνηµονευµένων
συναισθηµάτων. Όταν ελευθερώσουµε ενέργεια από το παρελθόν µας και επιτρέψουµε
στον εαυτό µας να δηµιουργήσει ένα νέο µέλλον, µπορούµε να γίνουµε αυτός/ή που
πραγµατικά θέλουµε να είµαστε και να βρούµε τον αληθινό σκοπό της ζωή µας.
 Χιλιάδες άνθρωποι απ’ όλο τον κόσµο είχαν εντυπωσιακά αποτελέσµατα
εφαρµόζοντας αυτές τις αρχές. Ο χαρισµατικός οµιλητής, ανέφερε πως χρειάζεται
να «ξεβολευτούµε», να ξεπεράσουµε τους περιορισµούς µας, σπάζοντας τις αλυσίδες
από τους παλιούς προγραµµατισµούς που µας κρατούν δέσµιους και να κά- νουµε
χώρο στο άγνωστο, στο πεδίο των άπειρων πιθανοτήτων.
 Ο Dr. Joe Dispenza
καθοδηγεί τους συµµετέχοντες µέσα από µια σειρά διαδραστικών ασκήσεων και
εντατι- κού διαλογισµού, ώστε να εµβαθύνουν στις διαδικασίες που θα αλλάξουν
τη ζωή τους και, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο ίδιος στη συνοµιλία µας:

«Θα
µάθετε πώς να:

 • Συντονίζεστε στις άπειρες δυνατότητες του κβαντικού πεδίου

Αλλάζετε την ενέργεια του να ζεις στο παρελθόν µε το να ζεις σε ένα νέο µέλλον
 • Εισέρχεστε σε βαθύτερα επίπεδα του υποσυνείδητου νου
 • Επαναπρογραµµατίσετε
τα γονίδιά σας
 • Καλλιεργήσετε την προσοχή σας ως δεξιότητα
• Εκπαιδεύσετε
νου και σώµα να βρίσκονται στην παρούσα στιγµή
• Ζείτε µια µελλοντική πραγµατικότητα, τώρα
 • Σπάσετε τους συναισθηµατικούς δεσµούς µε κάθε πράγµα ή πρό- σωπο
της γνωστής σας πραγµατικότητας
 • Αλλάξετε τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις
σας
• Χρησιµοποιείτε πρακτικές ασκήσεις συναισθηµάτων για να επανασυντονίσετε το σώµα σας σε ένα νέο νου
 • Ενεργοποιήσετε τον εγκέφαλό σας
 •
Απελευθερώνετε τη φυλακισµένη συναισθηµατική ενέργεια του σώµατός σας και να
τη χρησιµοποιείτε για να δηµιουργήσετε ένα νέο πεπρωµένο
• Ανεβάζετε την
ενέργειά σας
 • Ανοίξετε την καρδιά σας
 • Ελέγχετε την ύλη µέσω της συνειδητότητάς σας
 • Εκπέµπετε νέα ηλεκτροµαγνητικά σήµατα για να δηµιουργήσετε
νέες ευκαιρίες στη ζωή σας • Παραδίνετε το εγώ σας στον κβαντικό νου

Μεταβείτε από το Νευτώνειο στο Κβαντικό µοντέλο της πραγµατικότητας»

Ο Dr.
Joe Dispenza έχει γράψει τρία βιβλία. Στην Ελλάδα, µόλις κυκλοφόρησε το
«Σπάσε τη συνήθεια να είσαι ο εαυτός σου» από τις εκδόσεις Link Media και
έχει γίνει ανάρπαστο.

Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Συγγραφέας