Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Kαταπολέμηση περιβαλλοντικών εγκλημάτων

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία HRIZON 2020 εξέδωσε πρόσκληση για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων (Environmental crime).
Ο στόχος της πρόσκλησης με τίτλο «CALL FOR PROPOSALS ON ORGANISED CRIME / Environmental crime» είναι να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της επιβολής του νόμου μέσω της κατάρτισης των αρμόδιων αρχών όσον αφορά: την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ζώων, του εγκλήματος των δασών και άλλων μορφών εγκληματικότητας στην άγρια πανίδα, όπως επίσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων και κάθε άλλο είδος περιβαλλοντικού εγκλήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 14η Φεβρουαρίου 2019 και το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στο 1.500.000 ευρώ με 90% επί του συνολικού προϋπολογισμού.
Λεπτομέρειες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-oc-env.html