Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Χρηματοδότηση 15 εκ. ευρώ των δήμων για drone

Την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της χρήσης drone και στο τομέα των μεταφορών ανακοίνωσε το πρόγραμμα HORIZON 2020 καθώς όπως εξηγεί στο εισηγητικό η αγορά των drone είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά που προσφέρει θέσεις εργασίας και πολλαπλά οφέλη στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ασφάλεια των δρόμων.

Οι μεταφορές μεταβάλλονται με επιταχυνόμενο ρυθμό ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων σε πολλά διαφορετικά αλλά διασυνδεδεμένα πεδία. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, απαιτούνται στοχοθετημένες προσπάθειες για την ανάπτυξη και επικύρωση νέων λύσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως. Οι λύσεις θα αντιμετωπίσουν με συστηματικό τρόπο τα μέσα μεταφοράς, τα μοντέλα υποδομής και εκμετάλλευσης και θα τα ενσωματώσουν σε ένα ευέλικτο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών για έξυπνη συνδεόμενη κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων και με σημαντικά μειωμένο αντίκτυπο στο κλίμα και το περιβάλλον.
Το HORIZON καλεί τους δήμους να καταθέσουν προτάσεις για να χρησιμοποήσουν drones στην παρακαλούθηση monitoring της κινητικότητας και στην τηλεειδοποίηση των βέλτιστων διαδρομών στην πόλη, των ατυχημάτων και του μπλοκαρίσματος του δρόμου σε real time κλπ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι αν υπάρχε ένα drone στην φωτιά στο Μάτι θα είχαν
Το περιεχόμενο της κλήσης «Κινητικότητα για ανάπτυξη» έχει δομηθεί ως εξής:
1) Η οικοδόμηση ενός μέλλοντος χαμηλού άνθρακα και ανθεκτικότητας στο κλίμα: χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και βιώσιμες μεταφορές
2) Ασφαλή, ολοκληρωμένα και ανθεκτικά συστήματα μεταφορών
3) Παγκόσμια ηγετική θέση και ανταγωνιστικότητα
4) Λογοδοσία για τους ανθρώπους.
Η πρόσκληση έχει καταληκτική ημερομηνία 12/9/2019, με προυπολογισμό 15.000.000 ευρώ και χρηματοδότηση 100%.
Λεπτομέρειες για την πρόσκληση θα βρείτε εδώ