Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Tο βιωματικό σεμινάριο για το Παιδικό Ιχνογράφημα από τον Δ. Γαλατσίου

Δωρεάν εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Παιδικό Ιχνογράφημα- Αξιολόγηση, Ερμηνεία και Χρησιμότητα», υλοποίησαν η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας. Το σεμινάριο απευθυνόταν αποκλειστικά και μόνο στους Νηπιαγωγούς των Νηπιαγωγείων του Δήμου Γαλατσίου και στους παιδαγωγούς που απασχολούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Μετά την πραγματοποίηση ενός διήμερου σεμιναρίου το 2016 με το ίδιο θέμα, το οποίο λειτούργησε περισσότερο ως εισαγωγικό- αναγνωριστικό, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.
Στόχος του εν λόγω σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των συμμετεχόντων στον τρόπο ερμηνείας των σχεδίων των παιδιών για την υγιή ανάπτυξή τους. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε δυο κύκλους διάρκειας 8 συναντήσεων από το τέλος Σεπτεμβρίου 2018 έως το τέλος Νοεμβρίου 2018, το οποίο παρακολούθησαν συνολικά 20 συμμετέχοντες.
Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου επιδιώκεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το παιδικό ιχνογράφημα, τον μυστικό τρόπο έκφρασης των παιδιών μέσα από τις ζωγραφιές τους, ως εργαλείο για την αξιολόγηση της προσωπικότητας των παιδιών και των θεμάτων που μπορεί να απασχολούν τα ίδια ή την οικογένειά τους.