Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ποιά είναι τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2019 στο Γαλάτσι

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2019, που παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2018. Στην ίδια συνεδρίαση ψηφίστηκε και ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων καθώς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) που παρέμεινε και για τον επόμενο χρόνο στο 0,35‰.

Για τον καθορισμό των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, οι δρόμοι του Γαλατσίου χωρίζονται σε δύο ζώνες: στην  πρώτη είναι όσοι χαρακτηρίζονται υψηλής εμπορικότητας και στη δεύτερη όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι.
Α) Στην Α΄ ζώνη – οι δρόμοι υψηλής εμπορικότητας – ανήκουν οι: Αγ. Γλυκερίας, Λ. Βεϊκου, Λ. Γαλατσίου, Πρωτοπαπαδάκη, Παπαφλέσσα, Καραϊσκάκη, Τράλλεων, Ι. Φωκά, Ναρκίσσου, Χ. Λαδά, Ε. Βενιζέλου (από Αγ. Γλυκερίας μέχρι Πρωτοπαπαδάκη):
Β) Στην Β΄ ζώνη περιλαμβάνονται όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι.
Οι συντελεστές καθορίζονται για το 2019 ως εξής:
1) Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
α) Α΄ ζώνη: 33,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 22,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
2 α) Για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών:
α) Α΄ ζώνη: 9,00 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως
β) Β΄ ζώνη: 6,00 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως
2 β) Για τοποθέτηση κοντέινερ – κάδων αποκομιδής οικοδομικών υλικών:
α) Α΄ ζώνη: 35,00 ευρώ/εβδομαδιαίως
β) Β΄ ζώνη: 25,00 ευρώ/εβδομαδιαίως
2 γ) Για κλείσιμο δρόμου:
α) Α΄ ζώνη: 60,00 ευρώ/ημερησίως
β) Β΄ ζώνη: 40,00 ευρώ/ημερησίως
3) Για τοποθέτηση εμπορευμάτων:
α) Α΄ ζώνη: 55,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 35,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης των κοινόχρηστων χώρων ως προθήκης καταστήματος το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο (αρ. 3 παρ. 3 α του Ν. 1080/80).
4) Για την είσοδο – έξοδο οχημάτων σε πρατήρια υγρών καυσίμων: 50,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
5) Για τοποθέτηση πάγκων και εμπορευμάτων από υπαίθριους μικροπωλητές:
α) Α΄ ζώνη: 600,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 400,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως
6) Για τοποθέτηση πάγκων σε κοινόχρηστους χώρους κατά τις εορτές:
α) Α΄ ζώνη: 14,00 ευρώ/τ.μ. ημερησίως
β) Β΄ ζώνη: 9,00 ευρώ/τ.μ. ημερησίως
7) Για τη χρήση υπεδάφους από πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης υπεδάφους: 28,00 ευρώ/κ.μ. ετησίως
8) Για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τα περίπτερα: 95,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως. Ο συντελεστής αυτός ισχύει και για την κατασκευή (κουβούκλιο) του περιπτέρου.
9) Για τα θρησκευτικά πανηγύρια και τις χριστουγεννιάτικες αγορές:
α) Α΄ ζώνη: 88,00 ευρώ ανά ημέρα ανά θέση 4 τ.μ.
β) Β΄ ζώνη: 60,00 ευρώ ανά ημέρα ανά θέση 4 τ.μ.
Οι δρόμοι που θα συμπεριληφθούν στις επιμέρους ζώνες θα οριστούν με αποφάσεις των σχετικών οργάνων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο).
10) Για τοποθέτηση υποχρεωτικών πινακίδων σήματος/τιμών από πρατήρια υγρών καυσίμων/σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων:
– για πινακίδες έως 1 τμ: 60,00 ευρώ ετησίως ανά πινακίδα
– για πινακίδες άνω του 1 τμ: 60,00 ευρώ/τ.μ./ετησίως
11) Για τοποθέτηση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) από τις τράπεζες:
α) Α΄ ζώνη: 3.500,00 ευρώ/τ.μ./ετησίως
β) Β΄ ζώνη: 2.500,00 ευρώ/τ.μ./ετησίως
12) Για τη διενέργεια διαφημιστικών πράξεων, προώθηση προϊόντων, διανομή ειδών ή εντύπων, εγκαινίων καταστημάτων κλπ παρεμφερών εκδηλώσεων:
α) Α΄ ζώνη: 80,00 ευρώ/τ.μ./ημερησίως
β) Β΄ ζώνη: 60,00 ευρώ/τ.μ./ημερησίως

ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Ο ΤΑΠ &
Ο ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ο καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2019, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται από 1η Ιανουαρίου 1993 υπέρ δήμων και κοινοτήτων τέλος, υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.
β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.
Ο συντελεστής του τέλους ΤΑΠ καθορίζεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, από 0,25‰ μέχρι 0,35‰ και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη διατήρηση του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στην ανώτατη τιμή 0,35‰ για το έτος 2019.
Τέλος, τη διατήρηση στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2018 ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο και των συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος επιβάλλεται σε κάθε ηλεκτρ/μενο χώρο στεγασμένο ή μη, οικιακής κατανάλωσης ή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η.
Συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρου καθορίζεται από 0,02 ευρώ μέχρι και 0,07 ευρώ ανά τ.μ ετησίως. Για το 2019, λοιπόν, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ορίζεται ως εξής:
• σε 0,21 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο (0,21 ευρώ/m2) φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου και
• σε 0,11 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο (0,11 ευρώ/m2) φωτιζόμενης επιφάνειας μη στεγασμένου χώρου.