Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δείτε πως αντιδρούν τα παιδιά μπροστά σε έναν υπολογιστή του 1970