Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ανάπλαση της Πρωτοπαπαδάκη 33 χρόνια μετά την κατασκευή της

Ξεκίνησε η ανακατασκευή και ανάπλαση της κεντρικής νησίδας της οδού Πρωτοπαπαδάκη, από την Ελ. Βενιζέλου έως και τον Περιφερειακό του Αττικού Άλσους, προκειμένου, πέρα από την αισθητική αναβάθμισή της, να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη διέλευση πεζών και κυρίως ΑμΕΑ σ’αυτή την κύρια οδική αρτηρία του Δήμου μας.

Μάλιστα, ακριβώς επειδή η Πρωτοπαπαδάκη αποτελεί κύριο οδικό άξονα του Γαλατσίου, τα προβλήματα και η αναστάτωση που έχει προκληθεί στην γειτονιά, είναι αρκετά με τους περιοίκους να παραπονιούνται κυρίως για την έλλειψη φωτισμού (καθώς έχουν αφαιρεθεί τα παλιά φωτιστικά για να μπουν νέα) και τους οδηγούς αυτοκινήτων για το μποτιλιάρισμα που παρατηρείται τις ώρες αιχμής. Λίγο υπομονή από όλους χρειάζεται και από τους υπευθύνους του έργου ταχύτητα και επαγγελματισμός.
Ας δούμε τί προβλέπεται να γίνει στο κομμάτι αυτό της οδού Πρωτοπαπαδάκη σύμφωνα με όσα αναφέρει η τεχνική μελέτη του έργου.
Στόχος, λοιπόν, της ανάπλασης, όπως ήδη αναφέραμε, είναι η ανακατασκευή της νησίδας ώστε να αναβαθμιστεί αισθητικά, αλλά και να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών και των ΑμΕΑ, σε μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες του Δήμου Γαλατσίου.
Η υπάρχουσα νησίδα κατασκευάστηκε το 1985 και έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία ανακατασκευή ή και αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτύων ηλεκτροφωτισμού, της φύτευσης και των κατεστραμμένων από την πάροδο των ετών, κρασπέδων και πλακοστρώσεων. Η διαμόρφωση της νησίδας έχει καταστεί επικίνδυνη πλέον για την οδική ασφάλεια όλων των χρηστών (οχημάτων και πεζών), καθώς δεν αποτρέπει την κάθετη διέλευση της οδού από τους πεζούς από τυχαία και μη ελεγχόμενα από φωτεινούς σηματοδότες, σημεία.
Το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, τόσο από την παλαίωση των υπογείων καλωδίων, όσο και από τους παλαιούς ιστούς των φωτιστικών σωμάτων, τα οποία έχουν μειωμένη απόδοση και σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Η ανακατασκευή του ηλεκτροφωτισμού θα γίνει επί της κεντρικής νησίδας και έως την οδό Έβρου, στο συνδετήριο τμήμα μεταξύ της οδού Πρωτοπαπαδάκη και Περιφερειακού Άλσους, καθώς και του τμήματος της Περιφερειακής οδού από το συνδετήριο τμήμα έως την οδό Καλπακίου (όρια Δήμου Γαλατσίου).
Προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση του ιστού από τσιμέντο που βρίσκεται στη νησίδα της οδού Αγ. Γλυκερίας πλησίον της οδού Πρωτοπαπαδάκη.
Ως προς τη φύτευση που έχει τοποθετηθεί από την αρχική κατασκευή της νησίδας, παρουσιάζει σημεία γήρανσης και χρειάζεται ανανέωση και εμπλουτισμό. Ιδιαίτερα οι θάμνοι έχουν τοποθετηθεί στα άκρα της νησίδας περιορίζοντας την οπτική επαφή, αλλά και δημιουργώντας προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων, καθώς η ανάπτυξή τους γίνεται προς το οδόστρωμα.
Στη μελέτη προβλέπεται:
• Ανακατασκευή της νησίδας στο υπάρχον πλάτος.
• Τοποθέτηση μίας πλάκας πεζοδρομίου 0,40 m στα δύο άκρα της νησίδας, κατά μήκος, ώστε να επιτευχθεί επαρκές εύρος για περιπτώσεις απεγκλωβισμού οχήματος.
• Η φύτευση θα οργανωθεί στο εσωτερικό της νησίδας (πλάτος περίπου 0,60-0,70m), σε όλο το μήκος της που θα διακόπτεται από τις διαβάσεις και τις βάσεις των φωτιστικών. Η πλήρωση του παρτεριού θα γίνει με κηπευτικό χώμα, φύτευση δέντρων ανά 5 mκαι θάμνων για τον σχηματισμό μπορντούρας, με παράλληλη διατήρηση των ψηλών δέντρων τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της νησίδας. Θα εκριζωθούν οι θάμνοι μπορντούρας, 11 θάμνοι (ιβίσκοι) με ύψος έως 2,00 mμισόξερων. Ειδικά οι τελευταίοι μετά από κλαδέματα έχουν διαμορφώσει κορμό ύψους έως 0,70 m. Επίσης, θα εκριζωθούν 5 δένδρα (3 αείλανθοι, 1 μουριά και 1 βραχυχίτωνας).
• Κατασκευή δικτύου άρδευσης.
• Πλήρη ανακατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της οδού με δημιουργία νέων υπόγειων δικτύων, σιδηροϊστούς κωνικής οκταγωνικής διατομής, συνεχώς μεταβαλλόμενης, ύψους 9 m και φωτιστικά σώματα τύπου βραχίονα με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης και νέας τεχνολογίας.
• Διατήρηση του υπάρχοντος δικτύου ομβρίων υδάτων και πύκνωσή του εάν απαιτείται.
Ο προϋπολογισμός του έργου, που συντάχθηκε με τιμές ενιαίου τιμολογίου εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.