Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

25ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 26-7-2018 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την ίδρυση ενός «Τεχνολογικού Κέντρου Γεωργίας και Τροφίμων» (στο εξής «Κέντρο») με έδρα τις παλιές εγκαταστάσεις του Λυσσιατρείου Αθηνών.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)

2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 447.805,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)

3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. ΤΖόκας)

4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης- Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)» για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Κερατέας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.», συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΚΤΙΡΙΟΥ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Π. Τουτουντζή)

6. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ».

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Α. Στεφανοπούλου)

7. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου για την κατασκευή του έργου: «Νέα Πτέρυγα Μουσείου “Χρήστου Καπράλου”».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Αποστολάκη)

8. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

9. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Β΄ τριμήνου 2018.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

10. α) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.), και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 421/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και β) Έγκριση συνδρομής προς την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.), και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης)

11. Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του δημοσίου έργου: «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

12. Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τ. Φαρμάκης)

13. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Association of European Regions for Products of Origin/ A.R.E.P.O.)

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τ. Φαρμάκης)

ΔΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ