Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Επικαιροποίηση εκλογικών καταλόγων Δήμου Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου καλεί τους δημότες που έχουν αλλάξει διεύθυνση κατοικίας και δεν το έχουν δηλώσει αρμοδίως, να προσέλθουν στο Δημαρχείο και συγκεκριμένα στο τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Δημοτολόγιο (ισόγειο) για να καταθέσουν έναν πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προκειμένου να καταχωρηθεί η νέα διεύθυνση στους εκλογικούς καταλόγους, ώστε να ψηφίζουν στο πλησιέστερο εκλογικό διαμέρισμα της κατοικίας τους.
ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ