Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

«Ψάχνοντας την Ειρήνη » από το 9ο Δημ Σχλείο Γαλατσίου

Οι μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου σας Προσκαλούν στη θεατρική Παράσταση «Ψάχνοντας την Ειρήνη » στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενημερώνομαι Κρίνω Μαθαίνω την Αλήθεια