Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ανακοίνωση Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου

Ανακοίνωση Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων καταθέσαμε την υπ’αρ. Πρωτ. 3263/02.02.2018 αίτηση προς τον Δήμο Γαλατσίου προκειμένου να ενημερωθούμε ως γονείς εγγράφως για τα οικονομικά των σχολείων του Δήμου μας, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα έργα που πρέπει να ανατεθούν για την επισκευή των σχολείων και άλλα σχετικά με τα σχολεία θέματα.

Το έγγραφο αυτό διαβάστηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2018. Ακολούθησε παρέμβαση της Ένωσης με το μέλος του ΔΣ και Ταμία κ. Γιάννη Καρεκλά.
Ζητήθηκε και πάλι από την Δημοτική Αρχή να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τα οικονομικά θέματα που αφορούν τα σχολεία, όπως είναι η διαδικασία προμηθειών που ακολουθείται, τα ποσά που οφείλονται για τα σχολεία σε ΔΕΚΟ, τα ποσά που θα δαπανηθούν από τον Δήμο για την λειτουργία των σχολείων, για την ανάγκη ανέγερσης νέων σχολείων, και τη βελτίωση της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.
Είναι σαφής η ευθύνη των κυβερνήσεων που από το 2010 έχουν μειώσει κατά 40% τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, οδηγώντας τα σχολεία σε μαρασμό και φέρνοντας σε αδιέξοδο τη λειτουργία τους.
Ευθύνες και μάλιστα σοβαρές, έχουν τόσο η τωρινή διοίκηση του δήμου, όσο και οι προηγούμενες, που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή την επί της ουσίας αποδοχή της κυβερνητικής πολιτικής – τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και των προηγούμενων – στο χώρο της Παιδείας και τη συγκάλυψη στη πράξη των προβλημάτων που δημιουργεί αυτή, στην λειτουργία των σχολείων.
Ο Δήμαρχος περιορίστηκε στην αναφορά μόνο των ποσών, που σχεδιάζει να καταβάλει ο Δήμος από χρήματα του Δημοσίου και πόρους του Δήμου.
Ζητούμε ως γονείς να έχουμε πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για τα θέματα, που θέσαμε στην Δημοτική Αρχή. Δεν θα αρκεστούμε στις υποσχέσεις, που ακούμε.
Ζητούμε επίσης :
1. Άμεση, έκτακτη καταγραφή των αναγκών σε υποδομές και έργα.
2. Στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης αλλά και επείγουσας επισκευής. Τήρηση μητρώου επισκευών και συντήρησης των υπαρχόντων σχολικών κτιρίων και έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών καταλληλότητας .
3. Ανέγερση νέων σύγχρονων σχολείων και παιδικών σταθμών από Δημόσιο Φορέα.
4. Άμεση εξόφληση των μέχρι σήμερα χρεών των σχολείων (προμηθευτές, Οργανισμοί κοινής ωφέλειας κ.ά.) από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
5. Να μην πληρώνουν δημοτικά τέλη τα Σχολεία, αφού ανήκουν στον Δήμο.
6. Οι λογαριασμοί ΔΕΗ & ΕΥΔΑΠ των Σχολείων να μην πληρώνονται από τις Σχολικές Επιτροπές αλλά από τους Κοινοτικούς Αυτοτελείς Πόρους.
7. Πλήρη διαφάνεια στην διαχείριση των δαπανών από τις Σχολικές Επιτροπές.
8. Φροντίδα και φύλαξη των παιδικών χαρών και των ανοιχτών χώρων άθλησης. Άμεση συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών, καθαριότητα και φύλαξη από μόνιμους εργαζόμενους με σταθερή εργασία και πλήρη δικαιώματα με ευθύνη του Δήμου.
9. Δράσεις και προώθηση του μαζικού αθλητισμού, της Τέχνης και του Πολιτισμού δωρεάν για όλα τα παιδιά με ευθύνη του Δήμου και της Πολιτείας.
10. Δωρεάν κατασκηνώσεις, αθλοπαιδιές και πολιτιστικές δράσεις για όλα τα παιδιά.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ