Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και της προσφοράς κοινωνικών παροχών προς τους δημότες, ο Δήμος Γαλατσίου εφαρμόζει Πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών σε κατασκηνώσεις εντός της Αττικής, οικογενειών κατοίκων του δήμου μας, καλύπτοντας τα σχετικά έξοδα από τον προϋπολογισμό του. Το πρόγραμμα, που αφορά το καλοκαίρι του 2018, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης, διαπιστώνεται δυστυχώς η έλλειψη δυνατότητας καλοκαιρινών διακοπών σε παιδιά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, σε παιδιά των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και που σε ορισμένες περιπτώσεις διαβιούν στα όρια της φτώχειας.
Λαμβάνοντας υπόψιν αυτό το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας από 7 έως 15 ετών σε κατασκηνωτικό κέντρο, εντός της Αττικής, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, σε κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας 14 διανυκτερεύσεων (15 ημερών) η κάθε μία.
Οι αιτήσεις και η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν θα γίνει από την Κοινωνική Υπηρεσία με εισοδηματικά κριτήρια, βάσει μοριοδότησης ως εξής:
• ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Το πρKATASKHNOSEIS_PINAKES_amόγραμμα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου Γαλατσίου και θα δαπανηθούν γι’αυτό 74.000 ευρώ (συν ΦΠΑ).