Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ανοίγουν οι παιδικές χαρές

Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να έχουν ανοίξει και πάλι τις πόρτες τους ανακατασκευασμένες, σύγχρονες, ασφαλείς και πιστοποιημένες 13 από τις 19 παιδικές χαρές του Δήμου Γαλατσίου.
Οι υπόλοιπες έξι (6) αναμένεται να ανακατασκευαστούν κι εκείνες πλήρως σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το κλείσιμο των παιδικών χαρών της πόλης μας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας που αναφέρονται στην απόφαση 28492/2009 του Υπουργείου Εσωτερικών, και να αποκτήσουν έτσι την πιστοποίηση του διαπιστευμένου από το δημόσιο φορέα, έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ αντιπολίτευσης και διοίκησης στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και την έντονη δυσαρέσκεια γονέων – δημοτών της πόλης μας οι οποίοι δεν έχουν εδώ και 2,5 μήνες πού να πάνε τα παιδιά τους για ψυχαγωγία και εκτόνωση. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γερμάνος Μελισσουργός αναγνωρίζει ότι η παράδοση των παιδικών χαρών στους μικρούς χρήστες τους καθυστέρησε περισσότερο απ’ ό,τι υπολογιζόταν και μας εξηγεί τους λόγους γι’αυτό.

Το θέμα της σφράγισης των παιδικών χαρών λόγω λήξης του πιστοποιητικού ασφαλείας τους ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο (7/11/2017) με το χαρακτηρισμένο ως «εξαιρετικά επείγον» έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο εστάλει σε όλους τους δήμους της χώρας, μεταξύ αυτών και τον δικό μας. Με αυτό καλούνταν οι δήμοι να αποστείλουν εκ νέου αναλυτική κατάσταση με τα ακριβή στοιχεία των υφιστάμενων παιδικών χαρών καθώς και τα στοιχεία πιστοποίησής τους. Στόχος ήταν «η διαπίστωση ή μη της τήρησης προδιαγραφών για την ασφαλή χρήση των υφιστάμενων παιδικών χαρών που βρίσκονται σε λειτουργία και ως εκ τούτου παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στους ανήλικους επισκέπτες τους καθώς και η σφράγιση όλων όσων από αυτές δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.»
«Εμείς τότε είχαμε ήδη ξεκινήσει εγκαίρως την εργολαβία συντήρησης των παιδικών χαρών και σκοπεύαμε να ολοκληρώσουμε τις απαραίτητες εργασίες κρατώντας τες παράλληλα ανοιχτές» λέει στην εφημερίδα μας ο κ. Γερμάνος Μελισσουργός και συνεχίζει: «Είχε έρθει ο εκπρόσωπος του Φορέα Πιστοποίησης των παιδικών χαρών, είχε διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών μας, μας έκανε παρατηρήσεις για κάποιες αντικαταστάσεις οργάνων, μικροϋλικών, και λόγω του παραπάνω εγγράφου της Αποκετντρωμένης Διοίκησης, υποχρεωθήκαμε να τις κλείσουμε. Πολλές από αυτές χρειάζονταν καινούργια όργανα και ανταλλακτικά, τα οποία προμηθεύεται για εμάς από το εξωτερικό η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο δήμος. Η προμήθειά τους όμως καθυστέρησε και έτσι πέσαμε κι εμείς έξω στους υπολογισμούς μας με συνέπεια να προκληθεί αυτή η δυσάρεστη, ομολογώ, κατάσταση για τους δημότες μας. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουν πάλι και να τις παραδόσουμε στην κοινωνία του Γαλατσίου, ανακατασκευασμένες πλήρως με σύχρονα όργανα από κατάλληλα υλικά και ειδικά μελετημένα για την καλύτερη ασφάλεια των παιδιών και την προστασία τους από ατυχήματα.»
Μέχρι σήμερα Παρασκευή, λοιπόν, άνοιξαν οι παιδικές χαρές που βρίσκονται στις οδούς: Λέσβου, Καλ. Σαμουήλ, Λέσινγκ, Ορφέως & Ναρκίσσου, Ναυαρίνου & Δερβενακίων, Φιγαλείας.
Ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα ανοίξουν και εκείνες που βρίσκονται στις οδούς: Κουντουριώτου & Αλκυόνης (2 παιδικές χαρές), Σύρου, Πυθίας, Μαραθώνος, Παπαφλέσσα (πλατ. Ελευθερίας), Πάρνηθος.
Σειρά παίρνουν μετά οι παιδικές χαρές στις οδούς Κλεάρχου, Λ. Πρωτοπαπαδάκη (πλ. Χατζησπύρου), Ακτημόνων (πλατ. Γιγάντων) και στο Άλσος Βέικου, οι οποίες θα κλείσουν προκειμένου να ανακατασκευστούν κι αυτές πλήρως.
Να σημειώσουμε τέλος ότι στην παιδική χαρά της πλατείας Κύπρου θα τοποθετηθεί νέο δάπεδο ασφαλείας σύντομα.
«Είναι γεγονός ότι όλη αυτή η διαδικασία δημιούργησε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση στα παιδιά και τους γονείς και αυτό διότι, δυστυχώς, εξαντλήθηκε η τυπικότητα των νόμων, υποχρεώνοντάς μας να απαγορεύσουμε την πρόσβαση του κόσμου σε αυτές μέχρι να ολοκληρώσουμε τις εργασίες. Όμως τώρα είναι και πάλι ανοιχτές, ασφαλείς και με το απαραίτητο πιστοποιητικό για τη λειτουργία τους όπως ορίζει ο νόμος. Ευχαριστούμε πολύ τους συνδημότες μας για την κατανόησή τους και απέναντί τους και μόνο απολογούμαστε για την καθυστέρηση αυτή.»

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Όσον αφορά την πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’αριθμ. 28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα.
Η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών αποκτά πλέον ευελιξία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στα καθήκοντά της. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή χορηγεί τη βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα για μια παιδική χαρά, αφού ελέγξει και βεβαιώσει την πληρότητα του τελικού φακέλου, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως επιτόπου αυτοψία. Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει:
• την τεχνική έκθεση χωροθέτησης, την οποία έχει εκπονήσει ο μηχανικός του ΟΤΑ, όπως προαναφέρθηκε, συνοδευόμενη από
• φωτογραφική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος έργου,
• τη μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς
• το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα. Ασφαλώς, σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να διενεργηθεί προηγούμενος επιτόπιος έλεγχος, είναι ελεύθερη να τον διεξαγάγει. Τέλος, επισημαίνεται ότι όσες Επιτροπές έχουν ήδη συγκροτηθεί με βάση την υπ΄αριθμ. 28492/2009, συνεχίζουν να λειτουργούν με διετή πλέον θητεία, η οποία εκκινείται από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 27934/2014 απόφασής μας, ήτοι από 25.07.2014.
Εφιστάται δε η προσοχή, επειδή δεν γίνεται πλέον προκαταρκτικός έλεγχος από την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών πριν το στάδιο κατασκευής μιας νέας παιδικής χαράς, ότι ο Ο.Τ.Α θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλα τα κριτήρια χωροθέτησης, σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας που αναπτύσσονται στην υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27934/2014 απόφαση, προκειμένου να προβεί στην κατασκευή του έργου και να μην αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα κατά την έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας και τη χορήγηση του ειδικού σήματος.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η παιδική χαρά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει.