Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμου Γαλατσίου: Ανακοίνωση για το νέο Μητρώο Πολιτών

Ο Δήμος Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, από σήμερα , Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 έως και την 21η Ιανουαρίου 2018, παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας (εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων) εν όψει της προετοιμασίας έναρξης του συστήματος «Μητρώου Πολιτών».

Επίσης, από την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 έως και την 21η Ιανουαρίου 2018, παύει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ληξιαρχικών πράξεων και ως εκ τούτου δεν καταχωρείται και δεν εκτυπώνεται καμία ληξιαρχική πράξη στο σύστημα. Θα χορηγούνται στους πολίτες μας φωτοαντίγραφα από τα ήδη υπάρχοντα ληξιαρχικά βιβλία.

Η λειτουργία του νέου συστήματος «Μητρώου Πολιτών» θα ξεκινήσει κανονικά από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018.

Ζητάμε την κατανόησή σας για οποιαδήποτε ταλαιπωρία

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ