Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Έχω πει ότι …

…η τοπική εξουσία είναι αντίγραφο της κεντρικής. Αντίγραφο και μάλιστα ακριβές!
Σίγουρα θα έχετε ακούσει βουλευτές της εκάστοτε αντιπολίτευσης να καταγγέλουν την εκάστοτε κυβέρνηση για σκληρή και ανάλγητη πολιτική κι όταν αυτοί γίνουν κυβέρνηση, να εφαρμόζουν την ίδια πολιτική με αυτή την οποία πριν κατήγγειλαν.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόταση της διοίκησης του Δήμου για τα δημοτικά τέλη ήταν μείωση κατά 3,38% για τις κατοικίες και κατά 50% για τις ευπαθείς ομάδες. Οι πολιτικοί κληρονόμοι του Κυριάκου Τσίρου πρότειναν μείωση 7%. Να θυμίσω ότι κατά την περίοδο 2007-2014 επί δημαρχίας Κ. Τσίρου τα δημοτικά τέλη είχαν αυξηθεί συνολικά κατά 26%.
Το ίδιο ποσοστό μείωσης, 7%, είχαν προτείνει και το 2006 αλλά όταν πήραν τη διοίκση του Δήμου το 2007 προχώρησαν σε αύξηση των δημοτικών τελών κατά 8%. Τέτοια συνέπεια! Αλλά όπως λένε και στο χωριό μου, όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει!