Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Παίρνουν πίσω τις καταλογιστικές πράξεις για τις παρόδιους του οικοπέδου της Ηνιόχου για να στείλουν νέες διορθωμένες

Την ανάκληση των καταλογιστικών πράξεων του Δήμου Γαλατσίου προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που «βλέπουν» στο – χαρακτηρισμένο πλέον ως κοινόχρηστο χώρο πρασίνου – οικόπεδο επί των οδών Ηνιόχου και Κουντουριώτου στο Ν. Τέρμα αλλά και την αποστολή νέων, διορθωμένων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ μελών του Σώματος αλλά και παρισταμένων ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται πέριξ του οικοπέδου της Ηνιόχου (όπως λέγεται χάριν συντομίας) και αφού τοποθετήθηκε επί του θέματος και ο δικηγόρος πενήντα τριών περιοίκων, ελήφθη η απόφαση της ανάκλησης των καταλογιστικών πράξεων, οι οποίες εστάλησαν από το Δήμο Γαλατσίου στους υπόχρεους τον Ιούλιο του 2014.
Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, να εξηγήσουμε πως με την υπ’αριθμ. 50666/26-03-1992 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου και η μετατροπή τμήματος του οικοδομήσιμου οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Βεΐκου – Ηνιόχου – Κουντουριώτου – Χριστιανουπόλεως σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου (πλατεία), συνολικής επιφανείας 3.511 τ.μ. Για την εν λόγω αναγκαστική απαλλοτρίωση εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 10/94 πράξη αναλογισμού της τότε Νομαρχίας Αθηνών (Διεύθυνση Πολεοδομίας) η οποία κυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 14119/521/95/26-03-1996 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών. Η δε οριστική τιμή της απαλλοτριούμενης έκτασης καθορίστηκε με την υπ’αριθμ. 638/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών στο ποσό των 820 ευρώ/τ.μ.
Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η απαλλοτριούμενη έκταση και να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του χώρου αυτού με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας, ο Δήμος Γαλατσίου προχώρησε στην καταβολή των απαιτούμενων αποζημιώσεων στους δικαιούχους για λογαριασμό των υπόχρεων προς καταβολή αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (υπ’αριθμ. 8653/14-09-2004, 8666/15-09-2004 γραμμάτια).
Και τώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1828/89 (αρ. 26 παρ.11) ο Δήμος υποχρεούται να εισπράξει από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, το ποσό που κατέβαλε για λογαριασμό τους.
Υπόχρεοι προς καταβολή είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην παραπάνω πράξη αναλογισμού και ειδικότερα εκείνοι που είχαν στην κυριότητά τους τα συγκεκριμένα ακίνητα στις 12 Μαΐου 2000, ημερομηνία συζήτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου της προσωρινής τιμής μονάδας.
Tο συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι υπόχρεοι περιοίκοι αγγίζει τις 850.000 ευρώ. Η «ψαλίδα» ανάλογα με τα τετραγωνικά που αντιστοιχούν σε κάθε ιδιοκτησία ανοίγει πολύ καθώς τα ποσά ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τις 170.000 ευρώ! Ωστόσο, όπως γράφουμε και παραπάνω, υπάρχουν λάθη σε αρκετά από αυτά τα χρεωστικά «μπιλιετάκια».
Το θέμα επανέρχεται στη δημοσιότητα διότι αρκετοί από τους υπόχρεους αιφνιδιάστηκαν όταν πήραν στα χέρια τους το «μπουγιουρντί» με αποτέλεσμα να μην κινηθούν άμεσα και να χάσουν την προθεσμία να προσβάλουν την καταλογιστική αυτή πράξη με ένδικα μέσα. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε πολλές από τις πράξεις αυτές έχουν διαπιστωθεί λάθη και χρήζουν διόρθωσης και συνεπακόλουθα αναπροσαρμογή της χρέωσης.
Με αυτό το σκεπτικό ήρθε το θέμα προς συζήτηση στο Σώμα, τα μέλη του οποίου τελικώς αποφάσισαν την ανάκληση των παλιών καταλογιστικών πράξεων και την αποστολή νέων μετά τη διόρθωσή τους καθώς, όπως κατέστη σαφές με κάθε τρόπο από τη διοίκηση, οι περιοίκοι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν. Υπέρ της απόφασης ψήφισαν οι σύμβουλοι της διοίκησης και οι Εμμ. Πρωτονοτάριος και Γ. Σκληράκης, λευκό ψήφισαν οι παρατάξεις της μείζονος μειοψηφίας και «Νέα Αρχή» του Ν. Μαγκανάρη ενώ ναι στην ανάκληση αλλά χωρίς να ξανασταλούν νέες καταλογιστικές πράξεις ψήφισαν η Λαϊκή Συσπείρωση και η Ενότητα για την Ανατροπή Γαλατσίου.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ