Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής ο Πέτρος Βάσιλας

Ο Πέτρος Βάσιλας είναι ο πέμπτος αντιδήμαρχος που ορίστηκε από τον Δήμαρχο Γαλατσίου Γιώργο Μαρκόπουλο ως αρμόδιος για την Κοινωνική Πολιτική και Υγεία του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βάσιλας είναι υπεύθυνος για:
– Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (Υπεύθυνος όλων των κοινωνικών και προνοιακών δομών του Δήμου μας, του Τομέα Ισότητας των Φύλων) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή Δημάρχου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
Η θητεία του θα είναι ετήσια και θα λήξει στις 2 Οκτωβρίου 2018.