Τα Τροιζόνια Φωκίδας στο Star Channel και την Τασόυλα Παπανικολάου

Ευχαρίστουμε την Τασούλα Παπανικολάου και το star channel για την προβολή του θέματος για τα Τροιζόνια Φωκίδας (09:06 λεπτό )