ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τις εγγραφές για το θερινό αθλητικό Camp Δήμου Γαλατσίου

tent-camping-ag-varavara

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ CAMP 2017

Ξεκίνησαν ο τη Δευτέρα 15 Μαΐου οι εγγραφές για το θερινό αθλητικό Camp 2017 του Δήμου Γαλατσίου. Πραγματοποιούνται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου, στα γραφεία του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού, καθημερινά κατά τις ώρες 9:00 – 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 213-2055372.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1. Πιστοποιητικό γέννησης

2. Πρόσφατη βεβαίωση παιδιάτρου

3. Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση)

4. Φωτοτυπία των εμβολίων του παιδιού

5. Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα

6. Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

Επιπλέον δικαιολογητικά για όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή:

1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για ανεργία)

3. Βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας (για απόρους)

4. Κάρτα πολυτέκνου

Το camp χωρίζεται σε 2 περιόδους :

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ :16 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 3 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου

Για παιδιά από 6 έως 12 χρονών, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί 2005 – 2006 – 2007- 2008 – 2009 – 2010 – 2011.

Το πρόγραμμα λειτουργίας του θερινού camp ξεκινάει στις 08:00 και ολοκληρώνεται στις 16:00.

Το κόστος εγγραφής για το camp είναι :

Ø 70€ το πρώτο παιδί & για το δεύτερο 40€

Ø 40€ το πρώτο παιδί και 30€ το δεύτερο με πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του ενός γονέα και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 8.000€.

Ø για τρίτεκνες οικογένειες το κόστος εγγραφής είναι 70 € για το πρώτο παιδί, 40€ για το δεύτερο και ΔΩΡΕΑΝ για το τρίτο

Ø ΔΩΡΕΑΝ άποροι (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) , άνεργοι ΚΑΙ οι δύο γονείς (ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΩΣ 8.000€), μονογονεϊκές οικογένειες (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΩΣ 8.000€), πολύτεκνοι (ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ